"Ministerstwo Finansów informuje, że banki Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited oraz HSBC Bank plc otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 7-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro. Wielkość emisji będzie uzależniona od warunków rynkowych" - głosi komunikat.

Wcześniej w marcu resort sprzedał 4-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich o wartości 475 mln CHF. W styczniu resort sprzedał już euroobligacje o wartości 3 mld euro. Całoroczny plan emisji długu na rynki zagraniczne opiewa na ok. 6 mld euro.