Ok. 61 proc. Niemców jest przeciwnych proponowanej pomocy dla Grecji, za nią opowiada się 20 proc. Podobnie wygląda ta proporcja w Wielkiej Brytanii - odpowiednio 56 proc. i 21 proc. W Hiszpanii, we Włoszech i Francji więcej jest zwolenników pomocy dla Grecji niż przeciwników.

32 proc. badanych Niemców uważa, że Grecja na okres porządkowania swych finansów powinna być wyłączona ze strefy euro. Opinię tę podziela 27 proc. Brytyjczyków, 23 proc. Hiszpanów, 20 proc. Włochów i 19 proc. Francuzów.

Jednocześnie 40 proc. Niemców wyraża opinię, że ich kraj miałby się lepiej poza strefą euro; przeciwnego zdania jest 30 proc. We Francji, Hiszpanii i we Włoszech co trzeci ankietowany sądzi, że w ich kraju lepiej byłoby bez euro.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut Harrisa w dniach 3-10 marca na reprezentatywnej próbie 5.207 osób z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

W piątek szef Komisji Europejskiej Jose Barroso zaproponował, aby na szczycie UE w tym tygodniu Unia Europejska zaakceptowała instrument skoordynowanej pomocy dla pogrążonej w kryzysie finansowym Grecji w postaci bilateralnych pożyczek od krajów strefy euro. Unijne źródła mówią o kwocie 22 mld euro.

W niedzielę kanclerz Angela Merkel powiedziała, że nie uważa, by Grecja potrzebowała obecnie wsparcia finansowego, sygnalizując tym samym odrzucenie propozycji Barroso.