Zarząd GPW dopuścił 19 marca akcje spółki do obrotu na rynku głównym GPW; trzy dni później postanowił wprowadzić z dniem 24 marca do obrotu giełdowego 12,245 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W ramach oferty, która trwała od 26 lutego do 2 marca br., spółka oferowała 13,245 mln akcji (w tym 12,245 mln akcji nowej emisji). Cena emisyjna wyniosła 7,2 zł za akcję.

Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 11,245 mln akcji, a dla inwestorów indywidualnych 2 mln akcji.

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 95,4 mln złotych, w tym nowej emisji - 88,2 mln zł. Pozyskane środki Eko Holding planuje przeznaczyć m.in. na rozwój poprzez przejęcia (zarówno w obszarze hurtu jak i detalu), modernizację sklepów, spłatę zobowiązań kredytowych, zakup nieruchomości pod nowe obiekty handlowe oraz wykup obiektów dzierżawionych.

Eko Holding jest jedną z największych grup handlowych w Polsce. Zajmuje się handlem detalicznym oraz dystrybucją artykułów chemiczno-kosmetycznych. W skład grupy wchodzi blisko 220 sklepów EKO, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Sieć EKO posiada wiodącą pozycję na rynku sprzedaży detalicznej w południowo-zachodniej Polsce. Do Eko Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju.