"Portfel zamówień grupy PBG wynosi 4,4 mld zł, z tego na 2010 r. 2,9 mld zł" - powiedział Szkudlarczyk podczas konferencji prasowej.

Spółka PBG miała 210,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 156,33 mln zł zysku rok wcześniej.