Biuro prasowe Giełdy Papierów Wartościowych poinformowało, że wstępny wynik finansowy netto GPW za 2009 rok wyniósł 91,6 mln zł. Rok wcześniej było to 81,4 mln zł.

Schmid podkreśliła, że w resorcie trwają wciąż prace nad strategią prywatyzacji giełdy, która obecnie jest konsultowana z uczestnikami rynku kapitałowego i finansowego, a także nad wyborem doradcy prawnego.

Przygotowana przez resort skarbu strategia prywatyzacji GPW przewiduje zbycie w tym roku poprzez giełdę ponad 63 proc. akcji GPW. MSP planuje również przeprowadzenie drugiego etapu prywatyzacji GPW, w którym sprzeda pozostałe akcje, czyli 35 proc., w perspektywie trzech do pięciu lat.

Zdaniem resortu, oferta powinna być skierowana do szerokiego grona inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, członków giełdy, międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych.

Nowa strategia prywatyzacji GPW jest zbliżona do tej z 2008 roku, gdzie jedną z podstawowych propozycji było wprowadzenie GPW na giełdę. Realizacja tej koncepcji była niemożliwa w 2008 roku ze względu na "destabilizację rynków finansowych".

Obecnie akcje Skarbu Państwa stanowią 98,8 proc. kapitału zakładowego GPW S.A., a banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych posiadają 1,2 proc.