Elektrobudowa

Spółka Elektrobudowa (ELBUDOWA) miała 54,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 60,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 68,95 mln zł wobec 71,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 700,95 mln zł wobec 810,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 58,41 mln zł zysku netto wobec 56,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka Elektrobudowa zwróci się do rady nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie propozycji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2009 w wysokości 3,50 zł na jedną akcję, czyli chce przeznaczyć na ten cel 16,6 mln zł. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie walne zgromadzenie Elektrobudowy.

Enea

Spółka Enea miała 513,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 215,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 505,61 mln zł wobec 251,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7167,34 mln zł wobec 6157,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 305,41 mln zł zysku netto wobec 203,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Polnord

Spółka Polnord miała 63,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 41,90 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 104,91 mln zł wobec 48,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 221,28 mln zł wobec 242,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 57,84 mln zł zysku netto wobec 42,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako

Spółka Rafako miała 37,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 11,00 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,88 mln zł wobec 55,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 963,66 mln zł wobec 1125,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 35,65 mln zł zysku netto wobec 15,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest

Spółka Petrolinvest (PETROLINV) miała 420,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 305,19 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 205,24 mln zł wobec 89,11 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 75,74 mln zł wobec 255,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 330,95 mln zł straty netto wobec 236,01 mln zł straty rok wcześniej. >>>>

Point Group

Spółka medialna Platforma Mediowa Point Group (POINTGROUP) miała 2,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,47 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 81,27 mln zł wobec 70,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 5,24 mln zł zysku netto wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej.

ABM Solid

Spółka budowlana ABMSolid miała 9,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,32 mln zł wobec 19,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 377,16 mln zł wobec 421,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 13,61 mln zł zysku netto wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland

Zarząd spółki informatycznej Asseco Poland złożył do rady nadzorczej wniosek w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokości 1,47 zł. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 100 mln 333 tys. 497,60 zł. Spółka zastrzegła, że kwota przypadająca na jedną akcję może się zmienić w związku z planowaną emisją akcji I, która może zostać przeprowadzona w maju.

Asseco Slovakia

Zarząd spółki informatycznej Asseco Slovakia (ASSECOSLO) proponuje walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na 21 kwietnia, wypłatę dywidendę w wysokości 0,22 euro na akcję. Zarząd proponuje, żeby na dywidendę przeznaczyć 4,70 mln euro z jednostkowego zysku firmy, który wyniósł w 2009 r. 12,32 mln euro. W projekcie uchwały zaproponowano, żeby dzień dywidendy wyznaczyć na 11 maja, a Dzień Wypłaty na 25 maja.

W raporcie z 22 marca, analitycy ING podwyższył rekomendację dla akcji Asseco Slovakia do "kupuj" z "trzymaj". Podwyższona została także 12-miesięczna cena docelowa akcji. Obecnie walory ASSECOSLO analitycy wyceniają na 30 zł, podczas gdy poprzednia cena była na poziomie 26,5 zł. We wtorek na zamknięciu sesji akcje spółki kosztowały 26,02 zł.

NFI Midas

Spółka NFI Midas miała 41,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 85,67 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 31,43 mln zł wobec 37,30 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14,37 mln zł wobec 140,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 13,91 mln zł straty netto wobec 61,40 mln zł straty rok wcześniej.

Hawe

Spółka Hawe działająca w branży telekomunikacyjnej, miała 7,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,16 mln zł wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 51,73 mln zł wobec 58,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1,16 mln zł zysku netto wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka telekomunikacyjna Hawe rozpocznie po świętach proces due diligence Sferii. Doradcą Hawe będzie Ernst&Young, który przeprowadzi wycenę Sferii. Due diligence jest związane z planowanym połączeniem spółek, które formalnie ma się odbyć poprzez przejęcie Sferii przez Hawe w zamian za nową emisję akcji. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w tej sprawie złożył kluczowy akcjonariusz Hawe, firma Presto, które ma blisko 29% udziałów w tej spółce.

Hawe planuje zainwestować ok. 70 mln zł w III etap budowy swojej sieci światłowodowej. Spółka może pozyskać część środków z emisji akcji jednak, czy ją zrealizuje zależy od efektu rozmów nt. ewentualnego połączenia ze Sferią.

MIT

Spółka Mobile Internet Technology (MIT - dawne PPWK) miała 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 4,20 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,73 mln zł wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 135,24 mln zł wobec 172,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 7,04 mln zł straty netto wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistula

Spółka odzieżowa Vistula Group miała 16,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 159,46 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 40,23 mln zł wobec 130,27 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 408,40 mln zł wobec 504,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 28,84 mln zł zysku netto wobec 151,68 mln zł straty rok wcześniej.

Unibep

Spółka Unibep miała 17,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 28,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 26,65 mln zł wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 392,71 mln zł wobec 504,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 17,71 mln zł zysku netto wobec 28,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Wilbo

Spółka Wilbo miała 0,90 mln zł jednostkowego zysku netto w 2009 roku wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,29 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 171,94 mln zł wobec 153,35 mln zł rok wcześniej.

Wojas

Spółka obuwnicza Wojas miała 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2009 roku wobec 0,70 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,52 mln zł wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 91,99 mln zł wobec 84,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,22 mln zł zysku netto wobec 0,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Decora

Spółka Decora, producent materiałów do wykańczania wnętrz, miała 14,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 3,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 27,76 mln zł wobec 30,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 287,47 mln zł wobec 304,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 33,63 mln zł zysku netto wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.

Energoinstal

Spółka Energoinstal (ENERGOINS), producent kotłów, miała 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,75 mln zł wobec 18,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 205,38 mln zł wobec 160,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 0,58 mln zł zysku netto wobec 3,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Ceramika Nowa Gala

Spółka Ceramika NowaGala miała 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,67 mln zł wobec 27,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 165,51 mln zł wobec 191,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1,22 mln zł straty netto wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferrum

Spółka Ferrum, producent rur stalowych, miała 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2009 roku wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,65 mln zł wobec 15,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 295,65 mln zł wobec 334,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 6,79 mln zł zysku netto wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

PKOBP

W raporcie z 22 marca, analitycy z ING utrzymali rekomendacje "kupuj" dla akcji PKOBP, podwyższając jednocześnie cenę docelową do 46,1 zł z 44,1 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs akcji banku wynosił 39,4 zł.

Lotos

W raporcie z 15 marca, analitycy DM PKO BP, podnieśli rekomendację dla Grupy Lotos do zalecenia "redukuj" ze "sprzedaj" z cena docelową akcji na poziomie 25,41 zł. W dniu wydania rekomendacji akcje Lotosu warte były 28,69 zł, natomiast we wtorek na zamkniecie 29,51 zł.

Analitycy oceniają, że w relacji do konkurentów akcje Lotosu wyceniane są z premią, co najlepiej pokazuje wskaźnik EV/EBIDTA. Rosnące zadłużenie i brak poprawy wyników w kolejnych kwartałach, nie uzasadniają obecnej wyceny akcji. Dlatego analitycy wydali zalecenia "redukuj", aby wykorzystać ostatnie wzrosty notowań.

Bank Handlowy

Analitycy Millennium DM podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla Banku Handlowego, przy jednoczesnym podwyższeniu ceny docelowej do 81,1 zł z 70,6 zł. Raport został wydany 17 marca przy rynkowej cenie akcji HANDLOWY na poziomie 74,4 zł. We wtorek na zamkniecie papiery banku Handlowego kosztowały 78,6 zł.

PGNiG

PGNiG zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 472 mln zł z zysku wypracowanego w 2009 roku. Kwota dywidendy wyniesie 0,08 zł na akcję.

KGHM

KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki Elektrownia Blachownia Nowa, która zbuduje elektrownię węglową o mocy 910 MW na terenie PKE Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. >>>>

Wola Info

Spółka informatyczna WolaInfo będzie w najbliższym czasie potrzebowała pozyskania finansowania zewnętrznego ze względu na pogorszoną płynność. Płynność spółki Wola Info uległa znacznemu pogorszeniu z tytułu poniesionych strat w roku 2009.

Kofola

Hoop Polska, spółka zależna spółki Kofola, podpisała dwie umowy kredytowe z konsorcjum banków, które zastąpią wszystkie dotychczasowe umowy kredytowe Hoop Polska. Łączna wartość obu umów wynosi 114 mln zł. W skład konsorcjum wchodzą: BZ WBK, Kredyt Bank oraz PKO S.A.

Budopol, Gastel Żurawie

Akcjonariusze PGMB Budopol upoważnili zarząd do dalszych negocjacji w sprawie przejęcia spółki przez Gastel Żurawie (GASTELZUR). Ostateczna propozycja cenowa oraz szczegółowe założenia dotyczące struktury transakcji zostaną przedstawione na późniejszym etapie transakcji, w tym po procesie due diligence.

BRE Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się we wtorek na nabycie przez BRE Bank polskiego oddziału Commerzbanku (dawniej: oddziału Dresdner Bank AG), strategicznego akcjonariusza BRE. >>>>

Ciech

Analitycy DI BRE podwyższyli rekomendację dla akcji Ciechu do "akumuluj" z "trzymaj" i wyznaczyli cenę docelową 39,20 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 17 marca, a odtajnionego we wtorek. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 33,40 zł, a na zamknięciu dzisiejszej sesji za akcję Ciechu płacono 32,99 zł.

"Kurs akcji Ciech odrobił w ostatnich tygodniach część spadków wynikających z przeciągających się negocjacji z bankami i prasowych spekulacji o niskich ofertach cenowych złożonych w procesie prywatyzacyjnym. Spółka co prawda nadal nie sfinalizowała umowy konsolidującej zadłużenie, ale wszystko wskazuje na to, że do końca miesiąca proces ten zostanie definitywnie zakończony" - czytamy w raporcie.

Analitycy wskazują, że pewnym ryzykiem mogą być warunki ugody z bankami, które - według ostatnich wypowiedzi prezesa - żądają od Ciechu obniżenia długu netto w ciągu najbliższego roku.

"Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale nie można wykluczyć, że spółka będzie musiała posiłkować się w tym wypadku podwyższeniem kapitału. Ewentualny negatywny wpływ takiego scenariusza na notowania powinien być jednak krótkoterminowy" - czytamy dalej.