Wskaźnik prognoz wzrósł o 3,5 pkt, natomiast wskaźnik ocen wzrósł o 2,6 pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) wzrósł w marcu o 3 pkt, do 40,3 pkt.

"Rynek depozytów złotowych notuje wzrosty przede wszystkim dzięki aktywności klientów indywidualnych. Oczekuje się, że to zainteresowanie będzie rosło także w przyszłości. Firmy są obecnie na tym rynku mniej aktywne, ale spodziewany jest wzrost ich zainteresowania depozytami a'vista. Depozyty walutowe traciły ostatnio na atrakcyjności we wszystkich segmentach, jednak i na tym rynku oczekuje się poprawy" - głosi raport Pentoru.

"Nastąpiło ogólne ożywienie akcji kredytowej, w szczególności na rynku kredytów konsumenckich, kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. Na rynku kredytów walutowych nie odnotowano znaczących zmian. W najbliższym miesiącu oczekuje się jednak wyhamowania wzrostu na rynku kredytów złotowych, kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Poprawa nastąpi w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów walutowych" - czytamy dalej.