W ocenie Analiz Online wielkość środków zgromadzonych w FIZ jest o kilka miliardów wyższa, gdyż nie wszyscy gracze na rynku ujawniają wartość tych, którymi zarządzają.

Największy udział (58 proc.) w strukturze aktywów FIZ miały fundusze mieszane. Ich aktywa obecnie przekraczają 8,5 mld zł, a największe z nich zarządzają środkami rzędu 1 mld zł każdy. Kolejne miejsca zajmują fundusze nieruchomości z 17-proc. udziałem i 2,5 mld zł aktywów oraz fundusze z ochroną kapitału z udziałem rzędu 15 proc. i aktywami na poziomie 2,2 mld zł. Udział pozostałych segmentów nie przekracza 10 proc.

Od 1999 r., pierwszego roku funkcjonowania FIZ na polskim rynku do obecnej chwili liczba uruchomionych funduszy tego typu wyniosła 263, w tym czasie 37 zostało zlikwidowanych.