"Porozumienie zostało podpisane pomiędzy KGHM Polska Miedź, a Tauron Polska Energia oraz jego spółką zależną - Południowym Koncernem Energetycznym. Jest to efekt listu intencyjnego podpisanego pomiędzy KGHM Polska Miedź a Tauron Polska Energia w kwietniu 2009 roku. Na jego podstawie partnerzy przygotują niezbędne dokumenty do powołania spółki celowej" - czytamy w komunikacie.

W 2009 i na początku 2010 roku pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia. "Budowa bloku energetycznego zostanie sfinansowana ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę" - czytamy dalej.

Wcześniej podawano, że KGHM jest zainteresowany projektem jako inwestor finansowy. Ma być również głównym odbiorcą prądu z nowej elektrowni. Obecnie budowa 1 MW kosztuje ok. 1,5 mln euro, a więc budowa elektrowni o mocy 910 MW mogłaby kosztować ok. 1,4 mld euro.