GO4X jest znakiem towarowym objętym ochroną i należącym do TMS Brokers. Jest on nazwą platformy transakcyjnej umożliwiającej inwestowanie na rynku Forex i wchodzi w skład grupy produktów oferowanych przez TMS Brokers.

W połowie listopada 2009 roku w wyszukiwarce Google pojawiły się linki sponsorowane o treści: „GO4X a może go for XTB, XTB to sprawdzony broker MT4 lider w Polsce – cele, nie marzenia.” Reklama odsyłała na stronę firmy X-Trade Brokers. Dodatkowo na zamieszczonym na stronie www.youtube.com filmie reklamowym XTB, na ekranie pojawiało się hasło "go for x", stanowiące modyfikację znaku towarowego DM TMS Brokers "go4x".

„Firma konkurencyjna prowadziła wówczas dużą kampanię reklamową i ta bezpardonowa próba przejęcia nazwy naszego produktu mocno nas zaskoczyła. Uznaliśmy, że tak przygotowana reklama wprowadza konsumentów w błąd, wywołuje mylne skojarzenia. Chcąc poddać sprawę ocenie niezależnych ekspertów, zarówno ze świata reklamy jak i prawnych, postanowiliśmy złożyć skargę w Radzie Etyki Reklamy” – mówi Czcibor Dawid, Wiceprezes Zarządu DM TMS Brokers S.A.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy po zapoznaniu się z faktami oraz po wysłuchaniu stron przychylił się do oceny sytuacji przedstawionej przez TMS Brokers i stwierdził, że reklama umieszczona w Internecie przez X-Trade Brokers „stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ jest działaniem sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami oraz zagraża interesom innego przedsiębiorcy, stanowiąc tym samym naruszenie art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy. (…) W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama szkodzi rynkowi maklerskiemu.”

Firma XTB nie zdecydowała się na skorzystanie z przysługującego jej prawa do odwołania się od Uchwały Zespołu Orzekającego.