Giełda Papierów Wartościowych jako grupa kapitałowa posiada udziały m.in. w takich spółkach: WSEInfoEngine SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Centrum Giełdowe SA, BondSpot SA oraz Towarowa Giełda Energii SA.

Z kolei wstępny wynik finansowy netto GPW jako spółki za ubiegły rok osiągnął wartość 91,6 mln zł. Rok wcześniej było to 81,4 mln zł.

"Obroty na rynku głównym akcji w 2009 r. wobec 2008 r. wzrosły o 6,2 proc., natomiast wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wzrósł o 10,2 proc. Obroty na NewConnect były w ubiegłym roku o 38,4 proc. wyższe niż rok wcześniej" - podkreśliło biuro prasowe GPW.

Obecnie akcje Skarbu Państwa stanowią 98,8 proc. kapitału zakładowego GPW S.A., a banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych posiadają 1,2 proc.