"Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała Bank do ponownego opracowania programu postępowania naprawczego w terminie do końca kwietnia 2010 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank BPH zamknął rok 2009 zyskiem netto w wysokości 46,85 mln zł (wobec 321,19 mln zł zysku rok wcześniej) ze względu na osłabienie gospodarcze, które przyczyniło się do zwiększenia rezerw banku, a także przez koszty połączenia z GE Money Bank.

Pierwszą wersję programu naprawczego bank złożył w KNF w październiku ub.r., jeszcze przed uzyskaniem zgody na połączenie. Wówczas opublikował wyniki za I półroczu, w którym odnotował stratę netto w wysokości 86 mln zł w związku z "pogorszeniem się koniunktury makroekonomicznej, struktury kosztów wynikającej z podziału banku w listopadzie 2007 roku i jednorazowych kosztów restrukturyzacji".

Zarządy i rady nadzorcze Banku BPH i GE Money Banku przyjęły wówczas program zawierający plany biznesowe dla przywrócenia trwałej zyskowności, wzmocnienia efektywności działania oraz utrzymania stabilnej płynności i bezpieczeństwa. Jest on spójny ze strategią dla wzrostu połączonego banku na lata 2009-2012, ogłoszoną 30 lipca.