Warimpex

Spółka deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 5,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 28,50 mln euro straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,95 mln euro wobec 19,62 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,04 mln euro wobec 23,47 mln euro rok wcześniej.

W 2009 roku spółka miała 92,67 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 29,39 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 85,26 mln euro wobec 94,37 mln euro.

Austriacka firma deweloperska Warimpex chce zainwestować od 50 do 70 mln euro w 2010 r. W zaawansowanej fazie rozwoju Warimpex ma 6 projektów biurowych. Spółka liczy, że do końca kwietnia otrzyma pozwolenie na budowę biurowca w Warszawie. W ramach joint venture z Louvre Hotels spółka realizuje też siedem projektów budowy hoteli ekonomicznych (pod marka Campanile i Premier Classe). W tym segmencie są realizowane projekty na łącznie 1 tys. pokoi.

Banku BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zobowiązała BankBPH do ponownego opracowania programu postępowania naprawczego i przesłania go do Komisji do końca kwietnia br. >>>>

Plaza Centers

Spółka Plaza Centers (Europe) BV (PLAZACNTR) miała 64,77 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 67,68 mln euro zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 49,63 mln euro wobec 15,45 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 16,05 mln euro wobec 98,61 mln euro rok wcześniej.

Eko Holding

Pierwsze notowanie praw do akcji sieci supermarketów Eko Holding było o 10 proc. wyże od ceny emisyjnej. W dniu debitu na GPW na otwarciu notowań za walory Eko Holding trzeba było zapłacić 7,91 zł, podczas gdy w ofercie publicznej sprzedawano je po 7,20 zł. Oferta publiczna Eko Holding obejmowała do 12 mln 245 tys. nowych akcji serii D i 1 mln akcji serii A sprzedawanych przez jednego z akcjonariuszy.

Berling

Cena emisyjna akcji dystrybutora sprzętu chłodniczego, spółki Berling została wyznaczona na 7,0 zł, czyli na dolnym poziomie przedziału cenowego, ustalonego wcześniej na 7,0-9,5 zł. Całkowita wartość oferty publicznej spółki wyniesie 43,05 mln zł.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowane są od środy 24 marca do wtorku - 30 marca 2010 r. Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się od 24 do 31 marca do godziny 12:00. Przydział akcji w obu transzach zaplanowano do 1 kwietnia 2010 r.

Point Group

Platforma Mediowa PointGroup (PMPG) zbyła 1,6 mln sztuk akcji własnych, stanowiących 1,54% kapitału, na rzecz Qebonto Holdings Limited jako część zapłaty za udziały w spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" (AWR). Spółka zbyła akcje własne w celu pokrycia wymagalnych zobowiązań. Zgodnie z wcześniejszą umową akcje objęte są blokadą (lock-up) do 15 lipca 2010 r. >>>>

Ceramika Nowa Gala

Ceramika NowaGala, która w grudniu podpisała list intencyjny dotyczący zakupu i objęcia udziałów w mołdawskiej spółce produkcyjnej, liczy, że do końca półrocza sfinalizuje tę transakcję.

Dom Development

Dom Development (DOMDEV) rozpoczyna realizację drugiej fazy I etapu projektu Saska Kępa. Do sprzedaży trafi kolejne 145 mieszkań w średniej cenie 7,62 tys. zł za m. kw. Mieszkania wybudowane w drugiej fazie I etapu zostaną przekazane do użytku w IV kwartale 2011 roku. Przekazanie do użytku pierwszej fazy I etapu jest zaplanowane na początek III kwartału 2011 r., natomiast mieszkania budowane w ramach drugiej fazy zostaną przekazane w IV kwartale 2011 roku.

ZA Puławy

Zakłady Azotowe Puławy (PULAWY), w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego zainwestują w produkcję stałych i płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu. Koszt inwestycji w produkcję nawozów stałych to 96,5 mln zł, natomiast nawozów płynnych 69,5 mln zł.

Mostostal Zabrze

Oferta złożona przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP), spółki zależnej Mostostalu Zabrze (MOSTALZAB), została wybrana przez miasto Żory jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę krytego basenu kąpielowego. Wartość zamówienia wynosi 19,12 mln zł brutto.

Enea

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki energetycznej Enea zdecyduje na posiedzeniu 20 kwietnia o wypłacie 91,62 mln zł dywidendy, stanowiącej 30 proc. zysku za 2009 rok. Na zwiększenie kapitałów rezerwowych na finansowanie inwestycji ma zostać przeznaczone 213 mln 481 tys. zł, a na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 309 tys. zł.

Ciech

W raporcie z 23 marca, analitycy Erste Group  podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji Ciech, przy jednoczesnym obniżeniu ceny docelowej z 45 zł do 40,10 zł. W środę na zamknięcie sesji za walory CIECH inwestorzy płacili 33,28 zł, o 0,88 proc. więcej niż dzień wcześniej.

Carbon Design

GPW przypomina, że w dniu 25 marca 2010 r. akcje spółki Carbon Design będą notowane pierwszy dzień bez prawa poboru. Ponieważ cena nowej emisji nie jest znana, kurs odniesienia na sesję w tym dniu nie będzie korygowany.

ABPL

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli swoją rekomendację dla dystrybutora IT spółki ABPL do "trzymaj" z "kupuj", jednocześnie podwyższając cenę docelową dla jednej akcji do 18,8 zł wobec 15,3 zł, wynika z raportu datowanego na 18 marca i odtajnionego w środę. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję AB płacono 17,50 zł. W środę kurs wynosił 17,79 zł po wzroście o 0,51%.

"Wyniki osiągnięte przez spółkę w pierwszym półroczu wskazują, że wiele czynników ryzyka uwzględnianych przez nas w poprzednim raporcie nie zmaterializowało się. Bardzo pozytywnie należy też ocenić działania zarządu zmierzające do podniesienia efektywności kapitału pracującego. Z drugiej strony utrzymujący się trend umocnienia złotego względem czeskiej korony powoduje, że niższe od wcześniej zakładanych mogą być tegoroczne przychody i rentowność brutto spółki" - czytamy w raporcie. Analitycy ocenili też, że dynamiczny wzrost notowań spółki zdyskontował już jej lepsze wyniki finansowe.

NFI Jupiter, Ruchu

Do MSP wpłynęły dwie pisemne odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Ruch, poinformował resort skarbu na stronie internetowej. Oferty złożyły NFI Jupiter oraz Lurena Investments.

Netia

Liczba klientów Internetu szerokopasmowego Netii przekroczyła 600 tys., poinformowała spółka na swoich blogu korporacyjnym. Przedstawiciele spółki podali w środę, że spółka ma 600.164 klientów usługi dostępu do internetu wobec 559 tys. na koniec zeszłego roku. Prognoza spółki Netia zakłada, że na koniec roku będzie miała 680 tys. klientów tej usługi.