W tym czasie zatrudnienie spadło o 3,2 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 proc., podano także.

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w lutym w ujęciu rocznym o 11,4 proc., po wzroście o 6,2 proc. w styczniu - podał GUS. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 0,6 proc. w porównaniu ze wzrostem o 8,0 proc. w styczniu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.