Euro z kolei na chwilę odbiło się w górę po tym, jak niemieckie media opublikowały wiadomość, że Francja i Niemcy doszły do porozumienia z MFW w sprawie Grecji (zauważcie jednak zaprzeczającą temu wiadomość z Reutersa, której autorzy twierdzą, że Merkel nie zgodziła się podczas szczytu na porozumienie w kwestii pomocy dla Grecji). Niemniej jednak zwyżka ta nie potrwała długo, gdyż rynki skupiły swoją uwagę na długofalowych konsekwencjach dla Unii Europejskiej jako całości, dla strefy Euro, jak również na niepewności związanej z napływającymi wieściami. Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wypadła nieco słabiej niż się spodziewano, co ograniczyło wzrosty funta.

Patrząc na amerykańskie dane gospodarcze, dynamika sprzedaży domów na rynku wtórnym uległa niewielkiej poprawie, spadając o 0,6% m/m wobec oczekiwanych -1,1% oraz poprzednich -7,2%, jednak kilka czynników takich jak warunki pogodowe oraz wciąż obecne zachęty podatkowe utrudniają prawidłową interpretację tych danych. W sektorze detalicznym indeks sprzedaży detalicznej Redbook wypadł nieznacznie lepiej, podczas gdy indeks dynamiki sprzedaży detalicznej ISCS-Goldman Sachs wzrósł o 0,1%. Oba raporty wskazują na ostrożnie optymistyczną perspektywę dla sektora przed weekendem wielkanocnym.

Sesja azjatycka znów była pozbawiona danych, aczkolwiek nowozelandzki rachunek bieżący za 4 kwartał zawierał niespodziankę w postaci rosnącego deficytu (3,57 mld NZ$) wobec poprzedniego wyniku za 3 kwartał skorygowanego na 1,58 mld NZ$. Deficyt w 4 kwartale przypisać można deficytowi po stronie przychodów, który to sprowadził NZD z nocnych maksimów. Ponadto, agencja ratingowa Fitch oznajmiła, iż nie rozważy możliwości zwiększenia ratingu tego państwa (obecnie AA-) oraz nie zmieni negatywnej prognozy, nawet jeżeli deficyt na rachunku bieżącym zostanie zredukowany.

Z kolei w Japonii wyniki handlu znów imponują. Wartość eksportu wzrosła trzeci miesiąc z rzędu, o 45,3% r/r (jednak z niskiej bazy). Eksport do USA wzrósł o 50,4% r/r, a do Chin o 47,7% r/r, co odzwierciedla poprawę globalnej gospodarki spowodowanej pakietami stymulującymi ekonomię i innymi.

Dziś opublikowane zostaną kolejne dane w Europie ze wskaźnikami dotyczącymi szwedzkiego przemysłu wytwórczego oraz zaufania konsumentów na czele. Niemieckie oraz europejskie PMI, niemieckie badanie instytutu IFO oraz zamówienia w europejskim przemyśle, no i nie można zapomnieć o brytyjskim budżecie (zwróćcie uwagę na jakiekolwiek późniejsze komentarze ze strony agencji ratingowych). Norweski bank centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych – tamtejszy rynek jest równo podzielony pod względem oczekiwań, niemniej jednak to towarzyszący komentarz skupi na sobie najwięcej uwagi i może spowodować pewne wahania.

Sesja amerykańska to zamówienia na dobra trwałe oraz dynamika sprzedaży nowych domów. Planuje się również wystąpienia przedstawicieli EBC Bini Smaghi, Ordonez'a i Stark'a oraz Hoenig'a z Fedu.

Wydarzenia – poprzednia sesja:

• Kanada Luty Wskaźniki wiodące wzrosły o 0,8% m/m wobec oczekiwanych 0,9% oraz poprzednich 0,7%
• USA Luty Dynamika sprzedaży domów na rynku wtórnym spadła o 0,6% m/m wobec oczekiwanych -1,1% oraz poprzednich -7,2%
• USA Styczeń Indeks cen domów spadł o 0,6% m/m wobec oczekiwanych -0,8% oraz poprzednich skorygowanych na -2,0%
• USA Marzec Indeks aktywności w przemyśle wytwórczym Fedu z Richmond wyniósł 6 wobec oczekiwanych 5 i poprzednich 2 punktów
• USA Tygodniowy wskaźnik zaufania konsumentów ABC wyniósł -44 wobec poprzednich -43
• Nowa Zelandia 4 kwartał Bilans na rachunku bieżącym wyniósł -3,57 mld NZ$ wobec oczekiwanych -1,0 mld NZ$ oraz poprzednich -1,586 mld NZ$
• Japonia Luty Bilans handlowy wyniósł 651,0 mld jenów wobec oczekiwanych 560,6 mld oraz poprzednich skorygowanych na 63,0 mld
• Japonia Luty Eksport wzrósł o 45,3% r/r wobec oczekiwanych 45,7% oraz poprzednich skorygowanych na 40,8%
• Japonia Luty Import wzrósł o 29,5% r/r wobec oczekiwanych 33,0% oraz poprzednich skorygowanych na 9,1%
• Australia Marzec Resort Zatrudnienia i Spraw Pracowniczych (DERW) Indeks Ofert Pracy dla Pracowników Wykwalifikowanych na poziomie +2,4% wobec poprzednich skorygowanych na 1,9%

Ważne tematy – nadchodząca sesja (wszystkie czasy w GMT):

• Szwecja Wskaźnik zaufania wśród konsumentów/w przemyśle wytwórczym (0815)
• Niemcy PMI Przemysł wytwórczy/Sektor usługowy (0830)
• Niemcy Badanie instytutu IFO (0900)
• Strefa Euro PMI Sektor usługowy/Przemysł wytwórczy/Zbiorczy (0900)
• Norwegia Stopa bezrobocia (0900)
• Strefa Euro Nowe zamówienia w przemyśle (1000)
• USA Liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA (1100)
• Wielka Brytania Publikacja danych budżetowych (1230)
• USA Zamówienia na dobra trwałe (1230)
• Norwegia Ogłoszenie decyzji w sprawie stóp procentowych Norges Bank (1300)
• Strefa Euro Wystąpienie Ordonez'a z EBC (1300)
• USA Dynamika sprzedaży nowych domów (1400)
• USA Wystąpienie Hoenig'a z Fedu (1445)
• Strefa Euro Wystąpienie Stark'a z EBC (1500)