Oprócz obaw o kondycję fiskalną Grecję presję spadkową w notowaniach eurodolara stworzyła decyzja agencji Fitch o obniżeniu ratingu Portugalii. Ocena wiarygodności kredytowej Portugalii została obniżona do poziomu AA-. Jednocześnie ocenie tej nadano perspektywę negatywną, co oznacza, że może ona zostać ponownie obniżona w najbliższych miesiącach. Obcięcie ratingu agencja Fitch tłumaczyła rosnącymi problemami fiskalnymi tego kraju oraz jego słabością makroekonomiczną. Krok ten przypomniał uczestnikom rynku, że obecnie nie tylko Grecja zmaga się z ogromnym deficytem. 

Dzisiaj na rynek napłynęło kilka odczytów wskaźników z największych gospodarek. Nie zdołały one jednak istotnie wpłynąć na notowania EUR/USD, mimo że tym razem zgodnie przemawiały za wzrostem kursu tej pary walutowej. Lepsze od prognoz okazały się bowiem najważniejsze wskaźniki ze strefy euro (m.in. indeks Ifo z Niemiec), natomiast poniżej oczekiwań wypadły dane z USA (zamówienia na dobra trwałego użytku i sprzedaż domów na rynku pierwotnym). Prezentowane jutro i pojutrze dane prawdopodobnie również nie będą decydować o losach kursu EUR/USD. Większy wpływ na notowania tej pary walutowej mogą mieć ewentualne rozstrzygnięcia w sprawie Grecji na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym unijnym szczycie.

Notowania złotego względem euro pozostawały dzisiaj wyjątkowo stabilne. Kurs EUR/PLN konsolidował się w wąskim przedziale 3,8750-3,8900. Złoty nie reagował zarówno na doniesienia z Polski jak i ze świata. Nie zdołały go osłabić zarówno gorsze od prognoz dane o sprzedaży detalicznej z naszego kraju, jak i komunikat Komisji Europejskiej na temat tego, że Polska powinna szybciej konsolidować finanse publiczne. Wydaje się, że obecnie impuls do większego osłabienia złotego mogłaby dać jedynie ewentualna silniejsza wyprzedaż na światowych giełdach. Jak na razie się jednak na nią nie zanosi.