"Wyrażenie zgody na transakcję przez Radę Nadzorczą WestLB AG jest kolejnym krokiem w realizacji naszego planu. Formalnie nie jesteśmy jeszcze współwłaścicielami WestLB Bank Polska, ale wszystko jest na właściwej drodze, aby cała procedura zakończyła się dla nas pomyślnie" – powiedział cytowany w komunikacie prezes IDMA, Grzegorz Leszczyński.

Przedwstępną umowę kupna banku z niemiecką centralą WestLB AG podpisano 12 marca i zgodnie jej zapisami PL Holdings Sarl nabędzie 55 proc., a IDMSA 45 proc. akcji. Zgoda Rady Nadzorczej WestLB AG była jednym z warunków zawieszających umowy.

IDMSA deklaruje, że zamierza prowadzić działalność bankową jako jeden z segmentów rozwijanej przez siebie grupy finansowej. Transakcja zakupu WestLB Bank Polska SA ma zostać sfinalizowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży, po uzyskaniu kolejnych niezbędnych zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowi właściciele banku zamierzają zmienić jego nazwę oraz wprowadzić go na GPW.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka IDMSA miała 55,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 102,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 138,34 mln zł wobec 135,43 mln zł.