Jak napisał w dzisiejszej nocie do klientów główny ekonomista Goldman Sachs na Europę Erik Nielsen, Grecja zwróci się o pomoc do Funduszu w ciągu następnych kilku tygodni. Program, który prawdopodobnie zaproponuje w takim wypadku MFW będzie przewidywał linię kredytową o wartości 20 mld euro na okres 18 miesięcy.

Dokładnie takiej kwoty potrzebuje Grecja, aby wykupić obligacje, których termin zapadalności przypada w kwietniu i maju. Alternatywą dla pomocy MFW mogłyby być kolejne emisje obligacji, ale to spowodowałoby rozkręcenie spirali długów – inwestorzy już teraz domagają się dwukrotnie większej premii za ryzyko zakupu greckich papierów niż porównywalnych obligacji niemieckich.

Erik Nielsen przewiduje także, że po zaplanowanym na dziś szczycie w Brukseli w sprawie pomocy dla Grecji przywódcy UE wydadzą formalne oświadczenie, że jeśli członek strefy euro będzie potrzebował finansowej pomocy, to główną rolę w udzieleniu takiej pomocy będzie teraz i w przyszłości obejmował MFW.