Trion, Dom Development

Producent stolarki okiennej Trion podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Dom Development (DOMDEV). Trion ma dostarczać swoje produkty la projektów mieszkaniowych dewelopera. W ramach dwustronnych negocjacji w terminie do 1 kwietnia 2010 r. rozpoczęte zostaną prace nad projektem pilotażowym w postaci dostaw na potrzeby realizowanej inwestycji w Warszawie pod nazwą Derby 9. Zawarcie listu intencyjnego jest wzmocnieniem dla grupy Trion działalności kanału sprzedaży w segmencie budownictwa deweloperskiego.

Ronson

Spółka deweloperska Ronson Europe nie zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2009 rok.

Makarony Polskie

Strategia spółki spożywczej Makarony Polskie (MAKARONPL) na lata 2010-2012 zakłada osiągnięcie 300 mln zł przychodów (wobec 117 mln zł w 2009 r.), 4-proc. rentowność netto (wobec odpowiednio 2%) i wzrost zysku EBITBA do 12%. Spółka chce to osiągnąć głównie poprzez poprawę efektywności oraz rozbudowę portfolio produktów, a także dzięki akwizycjom.

Spółka zakłada 80-proc. wzrost sprzedaży makaronów do 150 mln zł, 200-proc. wzrost w kategorii dań gotowych do 70 mln zł oraz 60 mln zł przychodów z nowych kategorii produktów.

Ewentualne akwizycje ukierunkowane będą na wspomaganie rozwoju grupy w strategicznych obszarach, tj. rynek makaronów, dań gotowych oraz nowych kategorii produktów wytwarzanych na bazie zbóż, warzyw i owoców.

Spółka spożywcza Makarony Polskie prognozuje wzrost zysku netto o ok. 103% do 4,52 mln zł w 2010 r., przy wzroście przychodów o ok. 28% do 150,49 mln zł. Spółka podkreśla, że prognozy na 2010 opierają się o założenia dotyczące rozwoju organicznego i nie uwzględniają akwizycji. Zakłada też, że nakłady inwestycyjne wyniosą 6,8 mln zł.

LUG

Producent opraw oświetleniowych LUG przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość emisji, na którą zgodę wyraziło walne zgromadzenie spółki, to 5,4 mln zł. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 35 992 850 akcji serii C. Cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 0,15. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii C.

Polnord, Asseco Poland

Firma deweloperska Polnord zawarła z podmiotem zależnym od Asseco Poland (ASSECOPOL) warunkową umowę sprzedaży projektu biurowego na terenie Wilanów Office Park. Wartość transakcji 78 mln zł. Przedmiotem transakcji jest projekt deweloperski we wstępnej fazie realizacji. W jego skład wchodzą prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasteczka Wilanów, prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawa wynikające z umowy zawartej z pracownią architektoniczną.

KGHM

W raporcie z 25 marca, BofA Merrill Lynch rozpoczął wydawanie rekomendacji dla KGHM od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową dla akcji spółki na 130 zł. W środę na zamknięciu sesji kurs miedziowej firmy wyniósł 102,2 zł.

Integer

Analitycy DM IDM SA, w raporcie z 17 marca, podnieśli rekomendację dla akcji Integer do "kupuj" z "trzymaj", podwyższając jednocześnie cenę docelową do 72,8 zł z 51,3 zł. W dniu wydania rekomendacji rynkowa cena akcji INTEGERPL wynosiła 64,1 zł. W środę na zamknięciu sesji ich kurs notowany był na poziomie 63,45 zł.

Budimex

Spółka budowlana Budimex podpisała dwie warunkowe umowy ze spółką Palatium na wybudowanie zespołu biurowego Libra Center składającego się z dwóch budynków o wartości całkowitej 104,5 mln zł netto. Budimex podał, że wartość umowy na etap I to 44,39 mln zł netto, a na etap II to 60,11 mln zł netto. "Termin rozpoczęcia robót: po wejściu umów w życie, w terminie 3 dni od przekazania placu budowy. Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od dnia wejścia umów w życie" - czytamy w komunikacie.

W raporcie z 24 marca, analitycy Citigroup podwyższyli rekomendację dla akcji Budimex do "kupuj" z "trzymaj". Podwyższona także została o 39,6 proc. cena docelowa akcji. Obecnie papiery Budimeksu wyceniane są na 107,5 zł, podczas gdy wcześniejsza wycena była na poziomie 77 zł za akcję. Na środowym zamknięciu notowań akcje spółki kosztowały 94,2 zł.

Mostostal Warszawa

Analitycy Citigroup, w raporcie z 24 marca, podnieśli rekomendację dla akacji Mostostalu Warszawa do "kupuj" z "trzymaj", przy jednoczesnym podniesieniu ceny docelowej do 85 zł z 67,8 zł wcześniej. Na środowym zamknięciu notowań za akcje MOSTALWAR inwestorzy płacili 69,5 zł.

PBG

Analitycy Citigroup, w raporcie z 24 marca, utrzymali zalecenie "sprzedaj" dla akcji PBG, obniżając cenę docelową o 4 proc. do 195 zł z 203,3 zł wcześniej. W środę na zamknięciu sesji rynkowa cena akcji PBG wynosiła 217,6 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG zdecyduje na posiedzeniu 21 kwietnia o wypłacie 20,013 mln zł dywidendy, stanowiącej ok. 20% zysku za 2009 rok, czyli 1,40 zł na jedna akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Na zwiększenie kapitału zapasowego ma zostać przeznaczone 73,266 mln zł, a na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5 mln zł.


Trakcji Polskiej

Analitycy Citigroup, w raporcie z 24 marca, ponownie wydali rekomendację "kupuj" i podnieśli cenę docelową o 16 proc. Obecnie wycena analityków jest na poziomie 5,3 zł. podczas gdy poprzednia cena docelowa to 4,56 za akcję. Na środowym zamknięciu za papiery TRAKCJA trzeba było zapłacić 4,37 zł.

Immoeast

Analitycy Erste Bank podwyższyli rekomendację dla akcji Immoeast do "kupuj" z "akumuluj". Cena docelowa została podniesiona o 1,9 proc. 5,3 euro za akcję, co przy kursie walut wg tabeli NBP z 25 marca daje kwotę 20,62 zł. Wcześniej walory Immoeast wyceniane były na 5,2 euro. W czwartek około 14:15 na warszawskiej GPW za akcje spółki płacono 16,07 zł, czyli o 22 proc. mniej niż wynosi wycena analityków Erste Bank.

Banku Zachodniego WBK

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK (BZWBK), które zdecyduje o wypłacie dywidendy - proponowanej wcześniej przez zarząd na poziomie 4 zł/ akcję - odbędzie się 21 kwietnia. Podtrzymano plan wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 maja 2010 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2010 r.

Cinema City

Operator kin Cinema City International (CCIINT) opóźni o miesiąc zawarcie ostatecznej umowy i zamknięcie transakcji sprzedaży swojej działalność deweloperską w Bułgarii spółce Israel Theatres Ltd. Obecnie finalizacja transakcji - wartej ok. 85 mln euro - spodziewane jest do końca kwietnia.

Police

Analitycy Millennium DM obniżyli rekomendację dla akcji Police do "sprzedaj" z "redukuj". Cenę docelową akcji Polic wyznaczono na poziomie 5,6 zł. Raport wydano 18 marca, przy rynkowym kursie 7 zł. Podczas czwartkowej sesji o godz. 14:08 jedna akcja kosztowała 7,09 zł.

PKN Orlen

Analitycy Millennium DM podtrzymali rekomendację "akumuluj", podnieśli jednocześnie cena docelową dla akcji PKNOrlen do 42,00 zł z 35,30 zł. Raport został wydany 18 marca, przy rynkowej cenie papierów spółki wynoszącej 37,80 zł. W czwartek o godzinie 14.20 cena akcji PKNOrlen wzrosła do 39,78 zł.

PGE

Analitycy Raiffeisen rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PGE od zalecenia "redukuj", wyznaczając cenę docelową dla akcji spółki na 22 zł. Raport został wydany 24 marca, przy rynkowej cenie akcji 23,18 zł. W czwartek na warszawskiej giełdzie ok. godz. 14.20 papiery PGE warte były 23,09 zł.

PGNiG

Dom Maklerski BZWBK podtrzymał rekomendację "sprzedaj" dla akcji PGNiG i jednocześnie podwyższył o 2% cenę docelową akcji do 3,05 zł. W rekomendacji przyjęto rynkową cenę akcji z 12 marca, która wynosiła 3,68 zł. W czwartek po godz. 16. kurs akcji wynosił także 3,68 zł.

"Na chwilę obecną nie dostrzegamy znaczących czynników wzrostu zysków, które mogłyby wpłynąć na wzrost ceny akcji, gdyż srogie warunki pogodowe w I kw.'10 stanowią zdarzenie jednorazowe, natomiast rzeczywiste czynniki wzrostu wartości nie pojawią się wcześniej niż w 2012/2013 wraz z rozpoczęciem działalności kopalni LMG. Przeciwnie materializujące się ryzyko regulatora, nadchodząca podaż 750 mln akcji pracowniczych, oraz bardzo niska stopa dywidendy wobec sektora (2,2% wobec 5,0%), sprawiają że PGNiG ma wyjątkowo małą szansę na nadrobienie przez kurs relatywnych strat" - czytamy w raporcie.

Ciech

Należąca do grupy chemicznej Ciech firma Soda Polska Ciech zakupi od Kompanii Węglowej węgiel energetyczny dla podmiotów należących do Grupy Chemicznej Ciech o wartości prawie 175 mln zł netto w 2010 roku. W 2009 roku wartość zakupu węgla na mocy umowy z Kompanią Węglową wynosiła ok. 200 mln zł netto, a w 2008 roku wartość zakupu węgla na mocy umowy z Kompanią Węglową wynosiła ok. 143 mln zł netto.

Protektor

Grupa Protektor w I kwartale podpisała roczne umowy ramowe z odbiorcami hurtowymi, w ramach których w roku 2010 dostarczy co najmniej 100 tys. par obuwia roboczego. W następnych miesiącach przewidywane jest podpisanie kolejnych nowych rocznych umów tego typu. W ramach podpisanych umów Grupa Protektor będzie dostarczać produkty pod trzema brand-ami tj. Abeba, Prabos i Protektor, które będą kierowane do odbiorców z rynku polskiego. Zamówienia będą realizowane przez zakłady zlokalizowane w Polsce, Czechach i Mołdawii.

Bank Handlowego

Analitycy DI BRE podnieśli o 60 groszy cenę docelową akcji Banku Handlowego (HANDLOWY) do 90,9 zł, wobec 90,3 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu z 19 marca, odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 76,0 zł, zaś w czwartek na zamknięciu sesji kurs wynosił 80,0 zł, po spadku o 1,23%.

"Wyznaczamy cenę docelową na poziomie 90,9 zł/akcję (poprzednio 90,3 zł/akcję) i podtrzymujemy rekomendację kupuj. Pozytywny wpływ na cenę docelową ma spadek kosztu kapitałów własnych (z 6,12% do 5,62%). Negatywny wpływ miało ostrożniejsze podejście do oceny długoterminowych zysków"- podano w raporcie.