W II kwartale powinny wzrosnąć limity cen uprawniającego do zaciągnięcia kredytu z dopłatą w Lublinie, Łodzi, Warszawie oraz w Krakowie. W tym ostatnim różnica jest dosyć spora – 442 zł za mkw., czyli 7,3%. W Białymstoku i Poznaniu limity będą jednak niższe. W Gdańsk ceny nie ulegną zmianie. Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych udostępniło na razie siedmiu wojewodów. W miastach wojewódzkich limit podniósł się średnio o 2,7%, a w całych województwach – średni o 2,5%.

Limity cen w rządowym programie „Rodzina na swoim” są ustalane jako średnia z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, powiększonych o 40%. Wartości wskaźników są publikowane w odstępach półrocznych przez właściwych wojewodów. W większości województw dane ogłaszane są do końca marca i września. Natomiast w województwie pomorskim publikacje są przesunięte o kwartał, przez co w II kwartale 2010 roku nie zmienią się limity cen w programie.

Home Broker, sprawdził, jak zmiana limitów wpłynie na dostępność mieszkań w programie „Rodzina na swoim”. Pod uwagę wzięliśmy mieszkania o powierzchni do 75 mkw. w sześciu miastach wojewódzkich. W I kwartale na kredyt z dopłatą można było kupić tam średnio 43% oferowanych na rynku lokali. Po zmianie limitu ich udział wzrósłby do 47%. Najbardziej dostępne na kredyt z dopłatą są mieszkania w Łodzi (95% oferty), a najmniej w Lublinie (19%). W Poznaniu, po zmniejszeniu limitu, dostępność może się skurczyć z 75% do 68%.

Kredyt z dopłatą oferuje obecnie 20 banków. Przeciętna marża wynosi 2,53%, a przeciętne oprocentowanie – 6,73%. W przypadku tych kredytów ważna jest też stopa referencyjna (średni WIBOR 3M z ostatniego kwartału powiększony o 2 pkt. proc.). Obecnie wynosi 6,20%. W drugim kwartale zmiana będzie kosmetyczna (6,18% - na podstawie średniego poziomu WIBOR do 25 marca). Początkowa rata kredytu z dopłatą na kwotę 200 tys. zł (30 lat) z oprocentowaniem 6,73% wynosi 778 zł.