"Sytuacja na rynku pracy jest bardzo słaba. 40 proc. osób, które są bezrobotne, nie mają pracy już bardzo długo" - powiedział prezes Rezerwy Federalnej (Fed) Ben Bernanke odpowiadając na pytania przed komisją finansową amerykańskiej Izby Reprezentantów.

"Polityka akomodacyjna będzie dlatego uzasadniona przez "wydłużony okres" - dodał.

W trakcie wystąpienia Bernanke podkreślił jednak, że Fed będzie gotowy zacieśnić warunki kredytowe "w odpowiednim czasie".

"Ekspansja monetarna jest w już zaawansowanym stadium. W którymś momencie będziemy, więc musieli rozpocząć proces zacieśniania warunków monetarnych, aby przeciwdziałać wytworzeniu się presji inflacyjnej. Jesteśmy w pełni przekonani, że będziemy gotowi podnieść stopy procentowe, gdy nadejdzie odpowiedni czas" - powiedział.

Nie ma dowodów na istnienie baniek spekulacyjnych

Nie ma dowodów na tworzenie się baniek finansowych i przewartościowanie istotnych z punktu widzenia gospodarki klas aktywów - powiedział prezes Rezerwy Federalnej.

"Nie dostrzegamy obecnie żadnego istotnego przewartościowania ważnych klas aktywów" - powiedział Bernanke.