W ostatnich trzech miesiącach 2009 r. Produkt Krajowy Brutto Irlandii skurczył się o 2,3 proc. kwartał do kwartału, zaś w III kw. po korekcie o 0,1 proc. Poprzednie dane sugerowały, że w III kw. Irlandia wyszła z recesji osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc.

Dane wskazują na spadek wydatków na konsumpcje, inwestycje oraz wydatki rządowe.

Minister finansów Irlandii Brian Lenihan powiedział, że dane są nieznacznie lepsze od jego ocen zawartych w budżecie z grudnia ub. r., gdy przewidywał roczny spadek PKB za 2009 r. na poziomie 7,5 proc. Dodał, że spodziewa się powrotu na ścieżkę wzrostu w drugim półroczu 2010 r. Wskazał, że tempo spadku było z końcem ub. r. niższe niż na początku.