Zaledwie przez 31 proc. ankietowanych makroregion jest postrzegany pozywanie jako miejsca do inwestowania, negatywnie przez 25 proc., a 38 proc. respondentów nie ocenia go ani dobrze, ani źle.

By inwestorzy dostrzegli atuty regionu i zmieniły się stereotypy, PAIiIZ realizuje Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Dotyczy on działań na terenie Polski, jak również za granicą (w UE, USA, Rosji, Chinach, Korei). Do 2015 roku do wydania na ten cel jest 86 mln zł.

Badanie przeprowadzono wśród 1 tys. polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.