Odniósł się w ten sposób do uzgodnionych przez kraje strefy euro na szczycie w Brukseli i zatwierdzonych przez całą "27" zapowiedzi zwiększenia koordynacji gospodarczej w UE i dyscypliny budżetowej w unijnym Pakcie Stabilności i Wzrostu. To lekcja, jaką UE wyciąga z greckiego kryzysu i cena za zgodę Niemiec dla pomocy pogrążonej w tarapatach finansowych Grecji. "Musimy pilnować tego, żeby pomysły, które się rodzą, nie uderzały bezpośrednio w polski interes np. w politykę spójności, o którą tak walczymy do tej pory skutecznie" - powiedział Tusk.

Powiedział, że na szczycie rozgorzała gorąca dyskusja, o to, aby ważnych dla całej Europy decyzji wymuszających stabilność finansów publicznych nie podejmowała tylko grupa państw euro. Polska, która zamierza przyjąć wspólną walutę, zabiega o to, by brać udział w decyzjach, które mogą kształtować strefę euro i warunki jej rozszerzenia. Dlatego chce podejmowania decyzji w gronie 27 krajów. "Bardzo kategorycznie poprosiłem o to, aby stanowisko Rady Europejskiej było wypracowywane przez Radę Europejską, a nie przez grupę euro i efekt uzyskałem - podkreślił. - Ja się opowiadam za jak największą dyscypliną budżetową, ale chciałbym, żeby te mechanizmy wypracowała cała Rada Europejska po poważnej rozmowie, a nie tylko grupa państw i ten argument został przyjęty".

Przyjęta deklaracja szefów państw i rządów strefy euro zapowiada wzmocnienie instrumentów prewencyjnych i nadzoru, które pomogą egzekwować od państw strefy euro dyscyplinę budżetową. Wzmocnienie unijnej procedury nadmiernego deficytu miałoby zapobiec nieodpowiedzialnej polityce finansowej. Ustalone w przyszłości ramy radzenia sobie z kryzysem mają opierać się na zasadzie, że każdy kraj jest sam odpowiedzialny za swój budżet.

Te zapowiedzi znalazły się w deklaracji o mechanizmie pomocy dla Grecji, który przewiduje dwustronne, skoordynowane pożyczki od krajów strefy euro oraz udział Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pomoc ma być uruchomiona, w razie konieczności, za jednomyślną zgodą strefy euro. Tusk powiedział, że premier Grecji Jeorjos Papandreu "nie jest w dobrym humorze, bo trudno w jego sytuacji być w dobrym humorze, ale jest chyba usatysfakcjonowany".

Odnosząc się do tego, że odpowiedzialność za pomoc Grecji wzięła na siebie strefa euro wraz z MFW, szef rządu powiedział, że to właśnie państwa posiadające wspólną walutę mają powody bardziej się troszczyć o Grecję niż Polska. Ale ponowił zapewnienie, że gdyby pojawiła się taka potrzeba i prośba, to Polska rozważy uczestniczenie w bilateralnych pożyczkach. "Na razie jesteśmy gotowi do takiej solidarności, jak zawsze w takich przypadkach, ale też nie pchamy się na siłę, bo wiadomo, że my za dużo tych pieniędzy nie mamy" - zaznaczył premier.

Na piątek została przeniesiona dyskusja przywódców o nowej unijnej strategii gospodarczej Europa 2020, gdzie Polska zabiega o uwzględnienie polityki spójności i rozwoju infrastruktury, w trosce o środki z unijnego budżetu po roku 2012. Tusk ocenił, że "ta dyskusja nie będzie zbyt gorąca, bo nie ma tam jakiś szczególnych sporów".