"Jestem niezmiernie szczęśliwy, że (...) strefa euro znalazła skuteczne rozwiązanie" - powiedział Trichet po konferencji liderów państw tej strefy. Prezes EBC dodał również, że wiarygodność Grecji ulega poprawie, i że zakłada, iż wdrażanie mechanizmu pomocowego stanowiącego mieszankę pożyczek bilateralnych ze strefy euro i pieniędzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) nie okaże się konieczne.

"Ufam, że (...) Grecja stopniowo odzyska zaufanie rynku" - podkreślił Trichet. Powiedział również, że zaangażowanie MFW w program pomocy dla Grecji nie ogranicza niezależności EBC. Liderzy państw strefy euro uzgodnili, że mechanizm udzielania pomocy Grecji zostanie aktywowany jedynie jako rozwiązanie awaryjne i tylko wtedy, gdy finansowanie pozyskane przez Grecję na rynku okaże się niewystarczające. Ustalono również, że wypłacenie pożyczek bilateralnych zależeć będzie od Komisji Europejskiej i ECB, które ocenią sytuację.

Trichet przyjął też z zadowoleniem wezwanie liderów eurogrupy do wprowadzenia bardziej surowych przepisów dotyczących budżetu, aby kryzys grecki nie mógł się powtórzyć. "Cieszę się, widząc że głowy państw i szefowie rządów uzgodnili, że powinniśmy wzmocnić nadzór i naszą zdolność do monitorowania (polityki fiskalnej rządów)" - dodał szef EBC.