Blisko 28 proc. badanych przyznało, że przez ponad trzy kwadranse nie pracuje, tylko załatwia swoje sprawy. W przypadku pracowników pełnoetatowych jest to niemal 10 proc. czasu, za który pobierają wynagrodzenie.

Najwięcej, bo ponad 45 proc. użytkowników, wskazała na odpowiedź „do 15 minut”. Między 15 a 30 minut na czynności nie związane z pracą przeznacza niecałe 19 proc. badanych. Kolejne 8 proc. zdeklarowało, że na sprawy prywatne poświęca od dwóch do trzech kwadransów.