Pierwsze wyliczenie wskazywało na wzrost PKB w czwartym kwartale 2009 o 5,7 proc., a drugie o 5,9 proc.

Nawet po tej korekcie w dół jest to największy wzrost PKB w ciągu sześciu lat. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że został on osiągnięty najprawdopodobniej dzięki specjalnym, jednorazowym rządowym programom stymulacyjnym.

Przewiduje się, że w tym roku takie wysokie tempo nie da się utrzymać z powodu wciąż wysokiego bezrobocia i nadal złej sytuacji na rynku nieruchomości.

Z drugiej strony, są też oznaki optymistyczne. W czwartym kwartale 2009 wzrosły np. o 6,5 proc. zyski korporacji (po odliczeniu podatków), co sygnalizuje, że firmy mogą wkrótce zwiększać zatrudnienie.