KNF zatwierdził prospekt emisyjny Advadis w związku z dopuszczeniem do obrotu 47 375 999 akcji serii J. Według raportu spółki za IV kw. ub.r., kapitał Advadis dzieli się obecnie na 201 455 999 akcji. Oferującym jest Noble Securities.

W marcu ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji od 22 do 200 obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Wartość nominalna każdej obligacji ma wynieść 125 tys. zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 2,75 mln zł. do 25,0 mln zł. Wcześniej w marcu tego roku spółka poinformowała, że rozpocznie oferowanie obligacji poprzez kierowanie propozycji ich nabycia do wybranych adresatów w liczbie mniej niż 100.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1,74 mln zł zysku netto wobec 3,00 mln zł zysku w 2008 roku, przy przychodach odpowiednio 624,50 mln zł wobec 178,32 mln zł.