BGŻ przeznaczy uzyskane środki na zwiększenie aktywności kredytowej w sektorze jednoosobowych, małych i średnich firm prywatnych, zwłaszcza na wsi, gdzie dostęp do kredytu jest trudniejszy.

BGŻ został utworzony w 1975 r. i jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej - informuje portal banku.

Dysponuje on siecią 263 oddziałów oraz 20 kas zewnętrznych. Głównym udziałowcem posiadającym 59,35 proc. akcji jest Rabobank. Skarb Państwa posiada 37,29 proc. pakiet akcji, a resztę inne osoby prawne i fizyczne. Jego aktywa na koniec 2009 r. sięgnęły 5,9 mld euro, a udział w kredytowaniu produkcji rolnej wynosi 19 proc.

BGŻ był w przeszłości klientem EBOR-u.

W okresie, w którym region dawnych państw post-komunistycznych wychodzi z głębokiej recesji, priorytetem EBOR-u jest wspieranie regionalnych banków, tak by mogły one udzielać kredytu zasadniczo zdrowym firmom, które nie z własnej winy znalazły się w trudnościach.