"W 2009 roku 51,4% Polaków posiadało telefon stacjonarny w gospodarstwie domowym. Korzystający zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego stanowili 40,9% ogółu ankietowanych, natomiast wyłącznie telefon stacjonarny posiadało 10,5%" - głosi raport UKE. Udział Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w rynku (pod względem liczby linii) spadł w tym okresie odpowiednio: do 67,9% z 84,3%. Kolejne miejsca zajęli: Netia (11,4%) i Dialog (7,6%).

"W 2009 r. średnia miesięczna opłata za telefon stacjonarny wynosiła ok. 70 zł i była mniejsza o 13,5% niż w 2008 i o 17,6% niż w 2007 r." - czytamy dalej w raporcie. W 2009 roku prawie 85% Polaków deklarowało posiadanie telefonu komórkowego. Przy tym 44% ogółu badanych posiada obecnie wyłącznie telefon komórkowy (wobec 38,9% rok wcześniej), podał także UKE. Usługi abonamentowe wybrało 51,9% ankietowanych wobec 53,7% rok wcześniej, a usługi przedpłacone - w obu latach 43,4%.

Średnie wydatki na telefon komórkowy wyniosły w przypadku użytkowników abonamentowych 90,7 zł (wobec 84,0 zł w 2008 r.), a w przypadku klientów prepaid - 50,6 zł wobec 53,0 zł.

"Ceny połączeń w telefonii ruchomej są coraz niższe. Dzięki działaniom regulatora w latach 2007 – 2009 znacznie zredukowano stawki MTR (kwota płacona przez operatora sieci ruchomej bądź stacjonarnej innemu operatorowi za zakończenie połączenia w jego sieci). Przełożyło się to na spadek cen detalicznych, co z kolei jest jedną z głównych przyczyn rosnącej popularności telefonu komórkowego" - napisano w raporcie.

UKE przyznaje także, że na spadek zainteresowania telefonią stacjonarną ma też wpływ rozwój technologii VoIP, która zapewnia zdecydowanie niższe ceny połączeń głosowych, zwłaszcza zagranicznych, niż tradycyjna telefonia stacjonarna.