"Strategia naszego funduszu przewiduje wykorzystanie przeszło piętnastoletniego doświadczenia Giza zdobytego na globalnym rynku oraz międzynarodowej sieci kontaktów biznesowych dla budowania wartości swoich spółek portfelowych" - powiedział dyrektor zarządzający funduszu Bogdan Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

"Takie przedsięwzięcia niosą ze sobą wyższe ryzyko, ale często dostarczają ponad przeciętne stopy zwrotu z inwestycji" - dodał.

Giza Polish Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych inwestuje głównie w innowacyjne spółki technologiczne działające w obszarach: telekomunikacji, IT i oprogramowania, mediów i internetu, aparatury medycznej oraz tzw. CleanTech . Zarządzającym funduszem Giza Polish Ventures jest Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych.

Sponsorem Giza Polish Ventures jest Giza VC - jeden z najstarszych funduszy VC w Izraelu. Założony w 1992 roku, stworzył pięć funduszy o wartości aktywów przeszło 600 mln USD. Docelowo wartość aktywów w zarządzaniu funduszu Giza Polish Ventures FIZ, pochodzących od inwestorów krajowych i zagranicznych oraz europejskich instytucji finansowych ma wynieść 60 mln euro.

GVP planuje pozyskać 10 mln euro ze subskrypcji certyfikatów dla polskich inwestorów. "Portfel funduszu budowany będzie przez pierwsze 3 lata działalności po zamknięciu subskrybcji certyfikatów. Strategia zakłada 15-20 inwestycji o wartości 3-6 mln euro całkowitego zaangażowania" - podano w komunikacie.

Funduszu będzie brał aktywny udział w budowaniu strategii, zawieraniu sojuszy biznesowych oraz otwieraniu nowych rynków zbytu spółek portfelowych. Główną drogą wyjścia z inwestycji będzie sprzedaż aktywów do międzynarodowych inwestorów strategicznych lub upublicznienie spółek na jednym z światowych parkietów.

Dotychczas Giza zainwestowała w 95 firm, a 32 firmy sprzedała inwestorom branżowym takim jak Microsoft, Intel, Texas Instruments lub wyszła z inwestycji przez Nasdaq, Tel Aviv Stock Exchange, Swiss Exchange.