Budimex

Oferta Budimeksu o wartości 1,4 mld zł netto została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na budowę ok. 33 km autostrady A-4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni. >>>>

W raporcie z 29 marca, analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla akcji Budimex. Obecnie analitycy zalecają "sprzedaj", podczas gdy wcześniej rekomendowali "akumuluj". Podwyższyli jednocześnie cenę docelową do 85,1 zł z 82,5 zł. Rekomendację wydano, gdy na warszawskiej giełdzie akcje BUDIMEX warte były 100 zł.

"Uważamy, że wskaźnik P/E 2011 równy 16,1 jest nieatrakcyjny, biorąc pod uwagę ryzyko spadku lub braku wzrostu rynku drogowego w latach 2011+ (62% przychodów w ‘11 roku). Zalecamy sprzedawanie akcji Budimexu" - czytamy w raporcie.

Gant Development

Spółka Gant Development nie zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2009 rok, wynika z projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie.
"Walne zgromadzenie spółki Gant Development postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 15.394.503,26 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały na WZ, które odbędzie się 26 kwietnia.

Firma deweloperska Gant Development, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, chce przeprowadzić dwie emisje akcji - po 259.260 sztuk każda, które trafią do uprawnionych w programie motywacyjnym firmy, wynika z projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie spółki, które odbędzie się 26 kwietnia.

Marvipol

Zarząd spółki deweloperskiej Marvipol zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego -w drodze subskrypcji prywatnej - o maksymalnie 334 tys. zł do kwoty nie wyższej niż 7,64 mln zł, w drodze emisji nowych akcji, w ilości nie większej niż 1.670.000 po cenie emisyjnej 12 zł za sztukę. Emisja nowych akcji zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 inwestorów, przy czym zarząd pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii E.

Reinhold

Reinhold Polska Project 4, spółka zależna Reinhold Polska AB, zawarła umowę najmu 5.849 m.kw. powierzchni biurowej w Reinhold Center Katowice ze spółką PKP Cargo. Dzięki tej umowie, która wejdzie w życie 25 lipca br., Reinhold wynajął już 81% powierzchni w tym budynku.

Gino Rossi

Simple, spółka zależna GinoRossi oferująca odzież damską z wyższej półki, może zadebiutować na warszawskiej giełdzie na jesieni tego roku. Simple chce pozyskać środki na rozbudowę zagranicznej sieci sprzedaży i poszerzenie oferty. W ramach przygotowania do wprowadzenia Simple na giełdę trwają już prace nad prospektem emisyjnym, który powinien zostać złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w połowie roku. Gino Rossi rozważa podwyższenie kapitału Simple oraz sprzedaż w ofercie "starych" akcji tego przedsiębiorstwa przez Gino Rossi. >>>>

Grupa Trion

Producent stolarki otworowej, Trion zamierza sprzedać nieruchomość w Inowrocławiu. Pozyskane środki ze sprzedaży posłużą do zdynamizowania procesu naprawczego i oddłużenia spółek grupy. Pozyskane środki ze sprzedaży posłużą do zdynamizowania procesu naprawczego w spółkach grupy i ich oddłużenia.

Grajewo

Analitycy Millennium DM obniżyli rekomendację dla akcji Grajewa do "sprzedaj" z "neutralnie" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 8,3 zł, wynika z raportu biura datowanego na 22 marca, odtajnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 12,7 zł, a w poniedziałek ok. 10:30 za jedną akcję Grajewa płacono 11,3 zł.

"Na bazie umocnienia złotego oraz informacji o nowej inwestycji Swedspanu w Polsce kurs akcji Grajewa spadł od naszej ostatniej rekomendacji o ok. 10% przy wzroście indeksu WIG o blisko 5%. Perspektywa osiągnięcia przez Grajewo wyników, które uzasadniałyby obecną wycenę spółki, staje się coraz bardziej odległa i niepewna, a zagrożenia narastają" - czytamy w raporcie.

ZA Puławy

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium podtrzymali dla akcji Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY) rekomendację "redukuj" i jednocześnie wyznaczyli cenę docelową na 70,4 zł, wynika z rekomendacji z 19 marca, odtajnionej w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji inwestorzy za jedną akcję płacili 79,9 zł, zaś w poniedziałek ok. godz. 10:20 kurs wynosił 78,7 zł po spadku o 0,3% w stosunku do poziomu zamknięcia z poprzedniej sesji.

"Jedną akcję spółki wyceniamy na 70,4 zł. Pomimo odbicia na rynku nawozów, które uważamy za sezonowe oraz poprawy koniunktury w segmencie chemicznym, pozostawiamy rekomendację 'redukuj'. Nasze negatywne nastawienie wynika z wysokich cen gazu występujących w Polsce, zmniejszających konkurencyjność spółki w najważniejszych produktach" - czytamy w raporcie.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) ma obecnie wolne zasoby finansowe w wysokości nawet 8 mld zł, które może przeznaczyć na przejęcia. Spółka może być zainteresowana konsolidacją na rynku operatorów telefonii komórkowej.

Mediatel

Mediatel zamierza wyemitować akcje serii J w drodze subskrypcji prywatnej bez prawa poboru w związku z planowanym połączeniem z Centernetem. Nadzwyczajne walne zgromadzenia, które będzie decydować w tej sprawie, odbędzie się 27 kwietnia.

Spółka telekomunikacyjna Mediatel podpisał list intencyjny z firmą Inea, największym operatorem regionalnym w Wielkopolsce, w sprawie budowy infrastruktury dla usług telefonii mobilnej. Wpółpraca z Ineą jest związana z planowanym przejęciem CenterNetu przez Mediatela.

Strony podkreślają, że list intencyjny stanowi "wyłącznie wyraz rozważania przez nie ewentualnej współpracy i nie pociąga za sobą zobowiązania do współpracy, o której mowa w preambule". W przypadku braku porozumienia w zakresie negocjowanych warunków współpracy i niezawarcia umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, deklaracje stron wygasają.

Eurocash

Analitycy Citigroup w rapoecie z 26 marca podwyższył rekomendację dla akcji Eurocash do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa została podwyższona o 42,2 proc. do 22,9 zł. Wcześniej wycena analityków była na poziomie 16,1 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji akcje EUROCASH warte były 19,4 zł.

ASBIS

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 29 marca, obniżyli rekomendację dla akcji ASBIS do "redukuj" z "trzymaj", podwyższając jednocześnie cenę docelową do 4,61 zł z 4,23 zł. Rekomendację wydano, gdy rynkowa cena akcji wynosiła 5,08 zł.

"Pozytywne tendencje dotyczące wolumenów sprzedaży obecne w wynikach czwartego kwartału skłoniły nas do skorygowania naszych prognoz dotyczących przychodów w bieżącym roku oraz kolejnych latach. Jednocześnie mimo oczekiwanych przez nas problemów jakie w 1Q 2010 roku spółka może mieć z ujemnymi różnicami kursowymi podtrzymujemy naszą prognozę marży brutto na poziomie 5,2%" - czytamy w raporcie.

Energomontaż-Południe

Spółka budowlana Energomontaż-Południe (ENERGOPLD) otrzymała zamówienie od Alstom Power Systems o wartości ok. 39,3 mln zł na wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w elektrowni Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe. Termin realizacji zleceń przypada na okres od marca 2010 r. do końca br.

Orzeł

Internetowy dystrybutor opon Spółka Orzeł, planuje przeprowadzić prywatną emisję obligacji o wartości do 9 mln zł. Spółka notowana na rynku NewConnect zamierza wprowadzić je do obrotu na rynku Catalyst. Środki z emisji maja być przeznaczone na budowę fabryki produkującej granulat gumowy ze zużytych opon.

Rafako

Rafako złożyło ofertę kupna 50 proc. akcji ZE Pątnów-Adamów-Konin i 85 proc. akcji kopalń Adamów-Konin - poinformował w rozmowie z Wirtualnym Nowym Przemysłem Wiesław Różacki, prezes firmy.