W ubiegłym tygodniu media pisały, że akty takie mogą być nieważne, gdyż Prawo spółdzielcze wymaga co najmniej dwóch podpisów. Izba Rady Notarialnej w Warszawie podkreśliła w przesłanym w poniedziałek komunikacie, że teza, jakoby akty notarialne z jednym podpisem były nieważne, "jest nieprawdziwa i nie ma żadnych racjonalnych podstaw".

"Spółdzielnia mieszkaniowa może być reprezentowana przy umowach dotyczących tzw. przewłaszczeń lokali na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez jednego pełnomocnika, ustanawianego przez właściwą reprezentację spółdzielni w formie przewidzianej dla czynności głównej, czyli w formie aktu notarialnego" - napisali notariusze. Zaznaczyli, że wynika to wprost z art. 96 i art.99 Kodeksu cywilnego.