Resort rozwoju prognozuje, że wydatki ze środków unijnych za lata 2009-2010 wyniosą 44 mld zł. 16,8 mld zł wydano w ubiegłym roku, a planowane jest 27 mld zł wydatków.

Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo, od początku uruchomienia programów do 28 marca złożono 116,5 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 272,2 mld zł. W tym czasie podpisano 30 860 umów na dofinansowanie w łącznej kwocie 121,2 mld zł. Z tego UE zrefunduje 85,2 mld zł, co stanowi 32,5 proc. środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013.

Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro, przy czym pieniądze mogą być wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro. Jest on przeznaczony na realizację dużych inwestycji, m.in. autostrad. Pozostałe programy operacyjne to m.in.: Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro), Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro) i regionalne programy operacyjne (16,6 mld euro).