Z porównania danych za ostatnie kwartały 2008 i 2009 r. wynika, że łączne aktywa polskich spółek (pominięto firmy zagraniczne) notowanych na GPW powiększyły się o 2,2 proc. (3,8 proc. jeśli pominąć banki). Udało się osiągnąć ten wynik praktycznie bez wzrostu zadłużenia. W IV kwartale 2008 r. łączne zobowiązania i rezerwy firm giełdowych (bez banków) wynosiły 167,3 mld zł, rok później były o 0,1 mld zł wyższe.

W konsekwencji zwiększyły się kapitały własne przedsiębiorstw. Tu wzrost wyniósł 9,7 proc. (7 proc. jeśli pominąć banki). W dużym stopniu jest to wynik nie tyle akumulowania wypracowywanych na bieżąco zysków (bo większość minionego roku pod tym względem nie była udana), ile raczej emisji nowych akcji. Kapitały własne zdołało zwiększyć aż 63 proc. wszystkich spółek, jedynie 36 proc. powiększyło zobowiązania.

Poprawie uległa także płynność finansowa giełdowych przedsiębiorstw.

Cała analiza we wtorkowym "Parkiecie".