Jak podaje agencja Bloomberg, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency) oraz Międzynarodowe Forum Energetyczne (International Energy Forum) doszły do porozumienia w sprawie nowych przepisów dotyczących rynku ropy naftowej. Jeszcze w tym tygodniu wspólny plan przygotowany przez specjalistów z wymienionych organizacji ma zostać oficjalnie głoszony.

Według naczelnego dyrektora Międzynarodowej Agencji Energetyczneh Nobuo Tanaki, opracowany plan ma zmniejszyć nieprzewidywalność i zmienność cenową ropy naftowej na międzynarodowych rynkach surowcowych. Ponadto ma doprowadzić do wzrostu transparentności dokonywanych na nim transakcji, poprzez wymianę informacji między instytucjami oraz wspólne badania i ekspertyzy.

Kolejny z szefów zaangażowanych w projekcie instytucji dyrektor generalny Międzynarodowego Forum Energetycznego Noe van Hulst także stwierdził, iż celem porozumienia jest uniknięcie zbyt dużych wahań cenowych baryłki ropy naftowej. Jako zły przykład, którego w przyszłości należy zdecydowanie uniknąć podaje on cenę surowca z 2008 roku, kiedy to baryłka ropy kosztowała 115 dolarów. Dodał, że wypracowanie lepszych zasadach i mechanizmów pozwalających na łatwiejsze przewidywanie cen ropy na globalnym rynkach to główne założenia porozumienia. A dzięki zamierzonemu, lepszemu przepływowi informacji będzie to bardziej możliwe niż obecnie.

Szczegóły opracowanego planu zostaną prawdopodobnie opublikowane 31 marca, pod koniec odbywającego się w Cancun w Meksyku spotkania ministrów należących do Międzynarodowego Forum Energetycznego.