Petrolinvest

Spółka Petrolinvest (PETROLINV) otrzymała decyzję Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych Kazachstanu o zezwoleniu na przedłużenie okresu poszukiwawczego dla kontraktu OTG o pięć lat. Uzyskanie zgody ministerstwa stanowiło jeden z warunków wykonania, pomiędzy Petrolinvestem, TOO OilTechnoGroup oraz Total E&P Koblandy z francuskiej Grupy Total, umowy dotyczącej zasad wspólnej kontynuacji prac na terenie koncesji OTG

Zgodnie z umową, Total E&P Koblandy zobowiązał się m.in. do sfinansowania prac na terenie koncesji OTG w kwocie 70 mln USD, w zamian za co TOO OilTechnoGroup zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50% udziału w Koncesji OTG.

Kontrakt OTG jest największym kontraktem w portfelu inwestycyjnym Petrolinvestu. Według raportów niezależnego eksperta, wielkość zasobów perspektywicznych na terenie kontraktu przekracza 1,9 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a ich wartość (przy uwzględnieniu redukcji do poziomu ważonego ryzykiem) wynosi 2,6 mld USD.

Petroinvest posiada 88,10% akcji Occidental Resources, Inc. (która to spółka posiada 100% udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup).

Spółka Petrolinvest, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zawarła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), na podstawie której EBOR udzielił kredytu w wysokości nie wyższej niż 50 mln USD, poinformowała firma w komunikacie. Całość lub część kredytu może zostać zamieniona na akcje spółki.

Asbis

Dystrybutor IT, spółka Asbis Enterprises Plc. miała 3,21 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 4,02 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,89 mln USD wobec 15,33 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1162,46 mln USD wobec 1495,32 mln USD rok wcześniej.

ABM Solid

ABMSolid podpisał umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa o wartości 19,24 mln zł netto. Umowa dotyczy budowy budynku administracyjno-biurowego Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z segmentem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu.

Fast Finance

Akcje spółki Fast Finance (FASTFIN) spadły na debiucie na rynku podstawowym GPW o 3,6 proc. do 1,08 zł. Spółka przeniosła notowania z alternatywnego rynku NewConnect na rynek równoległy GPW bez emisji walorów. Prospektem objętych jest 40 mln akcji serii B i 15 mln akcji C. Fast Finance zajmuje się obrotem wierzytelnościami - obecnie wyłącznie detalicznymi, które odkupuje od banków i firm telekomunikacyjnych. >>>>

Cyfrowego Polsatu

W raporcie z 29 marca, analitycy Citigroup obniżyli rekomendację dla akcji Cyfrowego Polsatu do "sprzedaj" z "kupuj". Cena docelowa została także obniżona do poziomu 14,4zł z 16,5 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji CYFRPLSAT wynosił 15,70 zł.

W raporcie z 29 marca, analitycy Deutsche Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Cyfrowy Polsat, od zalecenia "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 17 zł za akcję.

PGE

W raporcie z 29 marca, analitycy Goldman Sachs utrzylami zalecenie "neutralnie", podnosząc jednocześnie cenę docelową dla akcji Polskiej Grupy Energetycznej. Obecna 12-miesieczna wycena akcji PGE wynosi 27 zł, podczas gdy poprzednia 26 zł. W dniu wydania rekomendacji (w poniedziałek) na zamknięciu sesji na warszawskiej GPW jedna akcja PGE kosztowała 23 zł.

Comarch

Analitycy AmerBrokers podtrzymali rekomendację "sprzedaj" i podwyższyli cenę docelową dla akcji Comarchu do 92,40 zł, z 81,50 zł. Raport został wydana 22 marca, gdy rynkowa cena akcji Comarch wynosiła 103 zł, natomiast na zamkniecie poniedziałkowej sesji walory spółki warte były 104 zł.

W uzasadnieniu podwyższenia wyceny analitycy zauważają, że wyniku spółki są lepsze od ich prognoz. Zakładają także, że Grupa Comarch w 2010 roku, przy 15 proc. wzroście przychodów, osiągnie 7,0 proc. poziom marży operacyjnej oraz 6,0 proc. marży netto.

CEZ

W raporcie z 30 marca, Goldman Sachs utrzymał rekomendację "kupuj" dla akcji CEZ. 12-miesięczna cena docelowa została ustalona na poziomie 190,62 zł, o 3,6 proc,. wyższym niż poprzednio. Wcześniej akcje CEZ analitycy wyceniali na 184 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji za akcje CEZ-u inwestorzy płacili 138,50 zł, natomiast we wtorek o godz. 11:20 ich cena było niższa o 0,66 proc. i wynosiła 137,6 zł.

KGHM

W raporcie z 30 marca, Analitycy Bank of Amercia Merrill Lynch utrzymali zalecenie "kupuj" dla akcji KGHM, nieznacznie obniżając roczną cenę docelową do 130 zł z 130,24 zł. We wtorek o godz. 11:29 za jeden papier KGHM inwestorzy płacili 106,7 zł.

Agora

Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84 proc. akcji spółki Centrum Filmowe "Helios". Łączna cena nabycia akcji wyniesie ok. 25 mln euro, ale może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż około 1 mln euro po przeprowadzeniu badania finansowego Helios. Agora zamierza odkupić akcje CF Helios od funduszy: Nova Polonia Private Equity Fund, LLC i Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

Asseco Poland

Spółka informatyczna Asseco Poland (ASSECOPOL) podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice. Wartość projektu przekracza 121 mln zł, z czego 36,3 mln zł jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem refundacji są wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w tych trzech miastach.

New World Resources

W raporcie z 30 marca, analitycy Bank of Amercia Merrill Lynch podtrzymali rekomendację "kupuj" i podwyższyli 12-miesięczną wycenę akcji NEWWORLDR do 43,34 zł z 38,19 zł. We wtorek o godz. 13:25 za jedną akcję NEWWORLDR inwestorzy płacili 33,55 zł.

Promet

Promet, spółka zajmująca się skupem i segregacją metali, zadebiutuje na rynku NewConnect 31 marca - podała giełda w komunikacie. >>>>

Elektrobudowa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrobudowa (ELBUDOWA) zdecyduje 26 kwietnia o wypłacie 16,6 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za 2009 r., czyli 3,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Na zwiększenie kapitału zapasowego ma zostać przeznaczona kwota 41,78 mln zł, a na obsługę wypłaty dywidendy przez KDPW 20 tys. zł, czytamy w projekcie uchwały. Na dzień nabycia prawa do dywidendy zaproponowano 23 lipca 2010 r., a na dzień wypłaty dywidendy 9 sierpnia 2010 r.

Kredyt Bank

Zarząd Kredyt Banku (KREDYTB) zarekomenduje radzie nadzorczej i akcjonariuszom pozostawienie zysku wypracowanego w 2009 r. w banku. Z zysku za 2008 r., w wysokości 301,07 mln zł, bank zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego nie wypłacił dywidendy.

Kopex

Spółka Kopex, producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, objęła 325 obligacji Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) o wartości nominalnej 32,50 mln zł za 31,39 mln zł. Spółka podała, że termin wykupu obligacji określony został na 30 września 2010 roku, a wykup nastąpi poprzez świadczenie niepieniężne w postaci dostaw węgla. Transakcja jest częścią realizacji porozumienia o emisji obligacji "węglowych" przez Katowicki Holding Węglowy w ramach programu emisji obligacji organizowanych przez BRE Bank.

Polnord, Asseco Poland

Polnord zawarł ze spółką zależną w 100 proc. od (ASSECOPOL) Asseco Poland (Podkarpackim Funduszem Nieruchomości) umowę przeniesienia użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 19.232 m2 na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie. Wartość umowy to ok. 78 mln zł. Transakcja sprzedaży projektu deweloperskiego we wstępnej fazie realizacji obejmuje nieruchomość, prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawa wynikające z umowy zawartej z pracownią architektoniczną.

"Powyższa transakcja jest odzwierciedleniem realizowanej przez Polnord strategii sprzedaży projektów deweloperskich na różnych etapach ich realizacji. Potwierdza jednocześnie celowość strategii otwierania się Polnordu na segment komercyjny, a uzyskane środki pieniężne spółka przeznaczy m.in. na przyspieszenie realizacji kolejnych projektów biurowych w ramach projektu Wilanów Office Park" - czytamy dalej.