Spółka pozyskała z emisji prywatnej 1 mln zł, przeznaczy je na otwarcie nowych lokalizacji.

Spółka działa w Brzozie koło Bydgoszczy, na ukończeniu są prace związane z uruchomieniem kolejnego punktu w Iławie na terenie zakładów giełdowej spółki motoryzacyjnej IZNS. Firma ta jest jednym z największych udziałowców Prometu.

W tym roku Promet chce uruchomić jeszcze dwa-trzy kolejne punkty. Oprócz rozwoju własnej sieci w najbliższych miesiącach Promet rozpocznie prace nad opracowaniem innowacyjnej technologii odzyskiwania srebra z miedzi.

W kolejnych latach spółka chce także wejść na rynki wschodnie, szczególnie na Ukrainę i Białoruś. Promet chciałby pozyskiwać na tych rynkach surowiec, który później byłby sprzedawany w Polsce.