Konkurs jest skierowany do niekomercyjnych instytucji finansowych, które oferują przedsiębiorcom instrumenty poręczeniowe - głównie regionalnych i lokalnych funduszy oraz do lokalnych banków. Wielkopolska jako pierwsze województwo w Polsce zdecydowała się na skorzystanie z programu JEREMIE. To nowatorska inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako jeden z instrumentów wykorzystania środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MSP) ma finansować działalność małych i średnich firm poprzez instrumenty mikrofinansowania, instrumenty poręczeniowe i pożyczkowe.

Władze województwa szacują, że do 2015 roku z oferty mechanizmu JEREMIE skorzysta około 730 przedsiębiorstw. Pośrednicy będą mogli oferować poręczenia i pożyczki w wysokości od 20 tys. do miliona złotych. Z przewidywanych do wykorzystania 200 mln ok. 120 mln zł będzie przeznaczone na poręczenia, a reszta na pożyczki.

Na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywa JEREMIE prowadzona jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. "Dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorcy, którzy nie dysponują dużym majątkiem na zabezpieczenia będą mogli łatwiej uzyskać kredyt na działalność lub bezpośrednio wziąć kredyt z mechanizmu na realizacje nowych inwestycji" - powiedział we wtorek PAP wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. Do Funduszu Powierniczego JEREMIE województwa wielkopolskiego wpłynęło ponad 500 mln zł. 75 proc. to środki z UE, a 25 proc. - z budżetu państwa. Pozostałe 300 mln zł ma być rozdysponowane w kolejnych konkursach.