GPW po dzisiejszej sesji ogłosi skład nowego segmentu na NewConnect. Trafią do niego spółki, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na główny rynek giełdy. Wydaje się, że perspektywa przejścia na GPW powinna skłonić krajowe instytucje do uważniejszego przyjrzenia się firmom notowanym na NC. Z opinii ich przedstawicieli wynika jednak, że NewConnect Lead nie zwiększy znacząco zainteresowania alternatywnym rynkiem. Mimo że NC działa już 2,5 roku, instytucje nie są na nim zbyt aktywne. W II połowie 2009 r. ich udział w obrotach na NC wyniósł 10 proc. Na inwestorów indywidualnych przypadło w tym czasie 88 proc. obrotów. Pozostałe 2 proc. to zlecenia z zagranicy.

Krajowe instytucje z większymi inwestycjami na NC wstrzymują się głównie z powodu niskiej płynności notowanych spółek. Nie chcą ryzykować problemów z szybkim wyjściem z inwestycji. – Dlatego udział instytucji w obrotach jest, jaki jest. Perspektywa przenosin spółek na rynek główny może spowodować, że spojrzą na NC nieco cieplej, ale nie skłoni do inwestycji, jeśli firmy nie poprawią płynności i nie zwiększą liczby akcji w wolnym obrocie – mówi Marek Mikuć, wiceprezes TFI Allianz.

Mariusz Staniszewski, prezes Noble Funds TFI, zwraca też uwagę na spekulacyjny charakter handlu częścią spółek notowanych na NC. Poza płynnością jednym z najważniejszych argumentów, który skłania instytucje do inwestowania na NC, są perspektywy rozwoju spółek. Do podejmowania takich decyzji nie potrzebują jednak specjalnych segmentów. Widać to zresztą po przykładach firm, które według szacunków serwisu Forsal.pl mają teraz największe szanse na wejście do NewConnect Lead. Wśród wytypowanej szóstki znalazły się m.in. Krynicki Recykling i RC Union, którymi już dawno zainteresowały się instytucje.

Już pod koniec 2008 roku do akcjonariatu Krynicki Recykling wszedł BZ WBK Inwestycje, właściciel ponad 30 proc. akcji. RC Union, zarządzającym siecią restauracji i klubami muzycznymi, zainteresował się Enterprise Investors zarządzający funduszami private equity i venture capital. W maju ubiegłego roku EI objął niemal 48 proc. akcji spółki. Na kilka niewielkich inwestycji na NC zdecydował się do tej pory też Noble Funds TFI. TFI Allianz ma w portfelu akcje dwóch spółek, w tym ponadpięcioprocentowy pakiet akcji Plasma System.