Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody PKN Orlen (PKNORLEN) wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł właśnie 1308,52 mln zł mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1635,88 mln zł zysku netto wobec 1570,95 mln zł straty rok wcześniej.