Analitycy oczekiwali tymczasem, że w marcu stopa bezrobocia wyniesie 8,2 proc., podobnie jak w lutym przed korektą.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w marcu o 31 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się w marcu wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 7 tys., po spadku w lutym o 1 tys., po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 3,38 mln wobec 3,41 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,568 mln wobec 3,643 mln poprzednio - podał urząd pracy. Tu stopa bezrobocia spadła do 8,5 proc. z 8,7 proc. poprzednio.