"30 marca 2010 roku emitent podpisał list intencyjny z dnia 26 marca 2010 roku zawarty pomiędzy Emitentem a Invia a.s. z siedzibą w Pradze, w Republice Czeskiej, na mocy którego obie firmy dążyć będą do połączenia potencjałów spółek TP oraz IN w celu osiągnięcia korzyści skali i wykorzystania efektu synergii oraz zastosowania najlepszych praktyk z obu organizacji" - głosi komunikat.

"Strony dołożą wszelkich starań aby podpisać ostateczną umowę przed dniem 31 grudnia 2010" - czytamy dalej.

Spółki chcą stworzyć razem "największą i najbardziej dochodową firmę świadczącą usługi turystyczne online w Europie Środkowej i Wschodniej".

"Działalność tej spółki będzie obejmować w szczególności: […]stworzenie podstawy pod dalsze fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej" - napisano w komunikacie.

Travelplanet.pl (TRAVELPL) podało też, że na poparcie podpisanego listu zostały dokonane wstępne oszacowania godziwej wartości rynkowej obu spółek.

"Wartość akcji Travelplanet.pl (pakiet kontrolny) została oszacowana w przedziale od 49,9 mln zł (23,04 zł za 1 akcję) do 62,5 mln zł (28.86 zł za 1 akcję); wartość akcji Invia.cz (pakiet kontrolny) została oszacowana w przedziale od 87,8 mln zł (77,7 zł za 1 akcję) do 105.7 mln zł (93,54 zł za 1 akcję)" - podała spółka.

"W oparciu o powyższe obliczono możliwy przedział stosunku wymiany odzwierciedlający godziwe wartości rynkowe spółek w przedziale: od 0,25 do 0,37 akcji spółki Invia.cz za 1 akcję spółki Travelplanet.pl" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu prezes Travelplanet.pl Marcin Przybylski powiedział, że spółka rozmawia o połączeniu nie tylko z Invia.cz, ale także prowadzi rozmowy na temat przejęć innych podmiotów. Prezes nie spodziewa się jednak szybkiej finalizacji tych rozmów.

Wcześniej przedstawi Przedstawiciele MCI Management, która ma blisko 40 proc. udziałów firmy, informowali że mogą połączyć ją ze swoją spółką portfelową Invia.cz, który w ten sposób zostałaby wprowadzona na GPW. Tak powstała spółka miałaby stanowić platformę do dalszej konsolidacji branży. Alternatywą dla takiego scenariusza miałby być samodzielny debiut Invia na GPW - ewentualnie jej dual listing w Warszawie i Pradze.

Travelplanet.pl miał w 2009 r. 0,63 mln zł straty netto wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.