Zetkama

Spółka zależna Zetkamy (ZETKAMA), MCS zawarła umowę o współpracy z Arcelor-Mittal Stainless Automotive Tubes Czech Republic. Przewidywana wartość umowy wynosi 25 mln zł. Umowa została zawarta na okres 2 lat. Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej prognozuje wzrost skonsolidowanego zysku netto do 6,59 mln zł w 2010 r. z 3,67 mln zł, przy spadku przychodów do 180,81 mln zł z 194,32 mln zł.

PGNiG

Analitycy DI BRE podtrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji PGNiG i wycenili je na 4,32 zł za sztukę, wynika z raportu datowanego na 24 marca. W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 3,7 zł, natomiast we wtorek na zamknięciu akcje PGNiG notowane były po 3,66 zł.

„Bardzo dobre wyniki za 4Q to w naszej ocenie dopiero zapowiedź rekordowych rezultatów, jakie spółka może osiągnąć w I kw. 2010. Konsensus prognoz zysku netto na ten rok kształtuje się około 20% poniżej naszej prognozy i w naszej opinii, przy założeniu utrzymania się obecnych warunków makro (cen ropy i kursu USD/PLN), rynek przeszacowuje negatywny wpływ ewentualnego braku akceptacji URE dla podwyżki taryfy hurtowej na wyniki segmentu obrotu w drugim półroczu. Obecnie PGNiG, po uwzględnieniu udziałów z złożach norweskich i EuRoPolGazie, wyceniane jest z 23% dyskontem do porównywalnych spółek dla wskaźnika EV/EBITDA’10” – czytamy w raporcie.

PKN Orlen

PKNOrlen podpisał ze spółką Lambourn umowę, na podstawie której sprzeda jej ropę naftową za 800 mln zł, a Lambourn będzie na rachunek PKN Orlen utrzymywał zapasy obowiązkowe ropy naftowej. Lambourn jest spółką specjalnego przeznaczenia należącą w 100% do Deutsche Bank Polska.

PKN Orlen miała 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1635,88 mln zł zysku netto wobec 1570,95 mln zł straty rok wcześniej. >>>>

Analitycy Barclays Capital, w raporcie z 31 marca, utrzymali nastawienie "poniżej rynku/negatywnie" dla akcji PKNOrlen, podnosząc jednocześnie o 30 proc. cenę docelową. Obecnie analitycy wyceniają akcje PKNORLEN na 30 zł, podczas gdy poprzednia wycena wynosiła 23 zł. W środę o godz. 11:14 akcje PKNOrlen kosztowały 39,3 zł.

Analitycy Raiffeisen, w raporcie z 31 marca, utrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji PKN Orlen i podwyższyli cenę docelową do 46,80 zł z 40,00 zł.

Fortis Bank Polska

Fortis Bank Polska (FORTISPL), w ramach integracji Grupy BNP Paribas w Polsce, podpisał z polskim oddziałem BNP Paribas umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego tego oddziału. Wartość przejmowanych należności z tytułu kredytów wynosi około 95 mln euro, a zobowiązań tytułu depozytów około 238 mln euro. >>>>

KGHM

KGHM Polska Miedź miał 2540,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2009 roku wobec 2920,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3098,09 mln zł wobec 3596,36 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 11060,54 mln zł wobec 11302,91 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł właśnie 2540,18 mln zł. >>>>

KGHM Polska Miedź miała 2358,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2766,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2679,34 mln zł wobec 3186,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 12119,91 mln zł wobec 12654,89 mln zł rok wcześniej.

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police miała 422,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 28,75 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 409,40 mln zł wobec 164,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1486,61 mln zł wobec 2403,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 426,93 mln zł straty netto wobec 30,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy Erste Group obniżyli rekomendację dla Zakładów Chemicznych Police do "sprzedaj" z "trzymaj". 12-miesięczną wycenę akcji POLICE analitycy wyznaczyli na poziomie 5,6 zł. Poprzednia cena docelowa wynosiła 5,5 zł. Rekomendacja została wydana 30 marca. W środę o godz. 11:13 akcje Police kosztowały 6,65 zł.

Orco Property Group

Spółka deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) miała 250,56 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 390,56 mln euro straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 254,22 mln euro wobec 386,77 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 251,53 mln euro wobec 299,93 mln euro rok wcześniej. >>>>

Orco Property Group przedstawiło nowy plan restrukturyzacji zadłużenia i proponuje obligatariuszom wydłużenie spłaty swoich zobowiązań o 10 lat, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała, że terminy spłat obligacji, pierwotnie skoncentrowane w 80% w 2013 i 2014, zostaną przesunięte o liczbę lat konieczną do szacowanego zakończenia projektów deweloperskich. Średni okres zapalności obligacji wzrośnie z 3 do około 8 lat.

Wartość obligacji serii 2010 i 2014 to ponad 553 mln euro. Propozycje wymagają akceptacji obligatariuszy, którzy już wcześniej odrzucali plan zarządu Orco dotyczący restrukturyzacji zadłużenia dewelopera. Orco jest obecnie w trzecim okresie ochronnym, który potrwa do czerwca 2010 r.

Firma deweloperska Orco Property Group planuje sprzedać pięć nieruchomości, poinformowała spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2009 rok. Łączna szacowana wartość tych nieruchomości to ok. 43 mln euro.

BZWBK

Allier Irish Banks (AIB) zamierza sprzedać swoje udziały w Banku Zachodnim WBK (BZWBK) oraz biznes w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. AIB potrzebuje środków na zaspokojenie potrzeb kapitałowych, poinformowała irlandzka grupa w komunikacie. Sprzedaż aktywów ma być zakończona w tym roku. >>>>

Grupa Kęty

Ze względu na słabszą koniunkturę, Grupa Kęty (KETY) odnotuje spadek skonsolidowanych przychodów o 3% do 240 mln zł w I kw. 2010 r., natomiast zysk netto wyniesie w tym okresie ok. 13-15 mln zł (wobec 2,8 mln zł rok wcześniej) m.in. dzięki poprawie działalności finansowej, poinformowała spółka w komunikacie w środę.

Głównymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na realizację prognozowanej wielkości przychodów był 30% wzrost sprzedaży w segmencie wyrobów wyciskanych i stabilny poziom sprzedaży w segmencie opakowań giętkich. "Pozostałe segmenty zanotowały spadek przychodów, których poziom szacuje się maksymalnie na około 10-15% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku" - czytamy dalej.

Według prognozy zarządu, skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie ok. 13-15 mln zł.

Spółka szacuje wynik na działalności finansowej na ok. +3 mln zł. "Na pozycję tą składają się głównie odsetki od zaciągniętych kredytów po stronie ujemnej oraz dodatni wynik na rozliczonych w pierwszym kwartale transakcjach zabezpieczających ceny aluminium i waluty po stronie dodatniej" - tłumaczy spółka.

"Skonsolidowany zysk netto pierwszego kwartału wyniesie ok. 13-15 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału 2010 roku prognozuje się, iż dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Prognoza została przygotowana przy założenie, że kurs PLN/ EUR wyniesie w I kw. 4,49 (spadek o 11% r/r), zaś PLN - USD - 3,44 (spadek o 16% r/r), natomiast cena aluminium USD/t (3M) - 1.397 (+57%).

Travelplanet.pl

Spółka Travelplanet.pl (TRAVELPL) podpisała list intencyjny z liderem sektora e-turystyki na rynku czeskim, spółką Invia, na mocy którego obie firmy dążyć będą do połączenia. Travelplanet.pl spodziewa się podpisania ostatecznej umowy w tej sprawie do końca tego roku. >>>>

Action

Analitycy Erste Group podwyższyli rekomendację dla Action do "akumuluj" z "kupuj", podnieśli także roczną cenę docelową o 18,2 proc. do 26 zł z 22 zł. Rekomendację wydano 30 marca, gdy akcje ACTION na warszawskiej giełdzie kosztowały 22,07 zł. W środę o godz. 10:47 akcje Action kosztowały 22 zł.

Astarta

Analitycy Erste Group rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Astarty Holding od "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 79,20 zł. Pierwsze zalecenie wydano 30 marca, gdy za akcje Astarta inwestorzy płacili 56,95 zł. W środę o godz. 11:07 walory spółki kosztowały 59,75 zł.

Multimedia Polska

Analitycy UBS, w raporcie z 30 marca, utrzymali rekomendację "neutralnie" dla akcji Multimedia Polska (MMPPL), podwyższając jednocześnie cenę docelową o 8 proc. do 8,1 zł z 7,5 zł. W środę o godz. 11:10 akcje MMPPL kosztowały 8,38 zł.

Lotos

Analitycy Barclays Capital, w raporcie z 31 marca, zmienili nastawienie na "powyżej rynku/negatywnie" z "poniżej rynku/negatywnie" dla akcji Lotosu, podnosząc jednocześnie o 25 proc. cenę docelową. Obecnie analitycy wyceniają akcje LOTOS na 35 zł, podczas gdy poprzednia wycena wynosiła 28 zł. W środę o godz. 11:14 akcje LOTOS kosztowały 29,98 zł.

MOL

W raporcie z 31 marca, analitycy Raiffeisen-Centrobank utrzymali rekomendację podniósł "trzymaj", a 12-miesięczną cenę docelową podnieśli o 11 proc. do 306,52 zł z 274,83 zł. W środę na warszawskiej giełdzie o godz. 15:28 za jedną akcję MOL płacono 292 zł.

Kęty

Dom Inwestycyjny BRE Banku 31 marca wydał rekomendację dla Kęt. Analitycy utrzymali zalecenie "trzymaj", nieznacznie korygując w dół cenę docelową. Obecna wycena jest na poziomie 120,36 zł, podczas gdy wcześniej analitycy oceniali wartość akcji KETY na 120,39 zł. W środę o godz. 15:49 akcje spółki warte były 115,5 zł.

Unibep

Firma dewelopersko-budowlana Unibep chce w kwietniu sfinalizować nabycie projektu deweloperskiego w Warszawie. Spodziewane przychody z tego projektu od 2011 r. miałyby wynieść 100 mln zł.

Unibep "ma szansę" na 4% rentowność netto w 2010, wynika ze środowych wypowiedzi prezesa Jana Mikołuszko. W oficjalnej prognozie spółki na 2010 marża netto została zaplanowana na 3,3%.

Ruchu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki dystrybucyjnej Ruch. KNF zatwierdził prospekt emisyjny Ruch w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 1.545.968 akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

Pamapol

Producent spożywczy Pamapol ma do 30 kwietnia wyłączność na negocjacje z Agros Nova na nabycie pakietu aktywów Sorella. Ewentualna transakcja wymaga zgody Prezesa UOKiK. Prawo wyłączności obejmuje m.in. maszyny i urządzenia składające się na dwie linie produkcyjne do produkcji dżemów, prawa do znaków towarowych, prawa do projektów (w szczególności etykiet i projektów opakowań dżemów, nie stanowiących znaków towarowych ani nie zawartych w znakach towarowych), prawa do wzoru przemysłowego wykorzystywane w opakowaniach do produkcji dżemów Sorella (Pakiet Aktywów Sorella) oraz aktywa obrotowe, tj. zapasy wyrobów gotowych (dżemów Sorella) i materiałów wymaganych do ich produkcji. Prawo wyłączności negocjacyjnej wygasa z upływem 30 kwietnia 2010 r. lub natychmiast w przypadku pogorszenia wstępnych zapisów projektu umowy zaoferowanych przez Pamapol w pierwszym etapie negocjacji, podaje spółka.

BRE Bank

Analitycy Raiffeisen-Centrobank, w raporcie z 29 marca, utrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji BRE Banku i podwyższyli cenę docelową do 300 zł z 287 zł. W środę na zamknięcie sesji za papiery BRE płacono 259 zł.

Cyfrowy Polsat

Analitycy Raiffeisen-Centrobank, w raporcie z 30 marca, utrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Cyfrowego Polsatu i podwyższyli cenę docelową do 18,2 zł z 15,3 zł. W środę na zamknięcie sesji papiery CYFRPLSAT kosztowały 15,6 zł.