Premia dla młodych rolników wzrośnie o 25 tys. zł z obecnych 50 tys. do 75 tys. zł - powiedział minister podczas konferencji prasowej w Warszawie. Sawicki zaznaczył, że nowe stawki będą obowiązywały przy kolejnym naborze wniosków, jednak osoby, które jeszcze nie podpisały umów, mogą skorygować złożone dokumenty i uzyskać wyższą kwotę.

Na powiększenie kwoty zgodziła się Komisja Europejska. Polska uzyskała też dodatkowe ułatwienia w realizacji programu startu młodym rolnikom - dodał Sawicki. Łagodniejsze będą wymogi uzyskiwania pomocy. Do tej pory, aby otrzymać pieniądze, rolnik musiał mieć powierzchnię gospodarstwa wyższą od średniej w województwie. Teraz wystarczy, by była ona wyższa od średniej w całym kraju. Ułatwienia dotyczą też zasad uzyskania pomocy - będzie mogła zostać udzielona również wtedy, gdy wcześniej gospodarstwo zostało oddane w dzierżawę. Resort rolnictwa poinformował w środę, że do końca marca wydano już ok. 6 tys. decyzji dotyczących przyznania pomocy młodym rolnikom. Wypłacone środki to 270 mln zł.

Szef ARiMR Tomasz Kołodziej dodał, że w sumie z przyznanych Polsce czyli ok. 69 mld zł (17,2 mld euro) na PROW na lata 2007-13 wypłacono już 13,7 mld zł. Nie oznacza to, że środki nie zostały już rozdysponowane; zakontraktowano je na kwotę 30 mld zł (czyli 44 proc. dostępnych środków). Dodatkowo 10 mld zł z całej puli na lata 2007-13 zarezerwowane jest na dopłaty obszarowe dla gospodarstw położonych na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania. Kolejne 10 mld zł zablokowane jest dla dyspozycji samorządów wojewódzkich. W sumie to 50 mld zł, które już zostały zaplanowane do wydania z całej puli PROW dla Polski - powiedział prezes ARiMR. Oznacza to, że na lata 2010-13 do rozdzielenia pozostało niecałe 20 mld zł - dodał.

W ocenie prezesa Polska jest liderem w wypłacie unijnych dopłat rolnikom. Obecnie - trzy miesiące przed ostatecznym terminem zakończenia wypłat zrealizowanych zostało już 99 proc. płatności za 2009 r. - podał. "Pozostały tylko sprawy trudne i wymagające wyjaśnienia" - dodał. Kołodziej powiedział, że wśród krajów Unii nie ma innego kraju, które tak wielkie pieniądze dla rolników wypłacił w tak krótkim czasie. Kołodziej zachęcał rolników do jak najszybszego wypełniania wniosków o płatności za 2010 r. Agencja przyjmuje je już od 15 marca na uproszczonych drukach - jednym dla wszystkich rodzajów płatności. Do tej pory do agencji złożono już 100 tys. wniosków.

Sawicki i Kołodziej zapowiedzieli, że w II kwartale zostaną ogłoszone nabory wniosków na różnicowanie produkcji oraz tworzenie mikroprzedsiębiorstw. W trzecim kwartale oprócz wniosków na ułatwianie startu młodym rolnikom (ze zwiększoną już kwotą pomocy) przyjmowane będą wnioski o renty strukturalne. Również w III kwartale ARiMR będzie przyjmował wnioski o środki na inwestycje w ramach działań dla modernizacji gospodarstw rolnych i zwiększania wartości produkcji rolnej i leśnej.

Sawicki przypomniał, że ostatnia Rada Europejska zdecydowała, że nowa strategia Europa 2020 nie może ograniczać wcześniejszych zobowiązań, np. związanych ze Wspólną Polityką Rolną. WPR i polityka spójności ma być prowadzona równolegle i wzmacniać nową strategię dla Europy - podkreślił minister. Resort i rząd zabiegają stale w UE o wyrównanie płatności między Polską, a starymi krajami Unii - powiedział minister Sawicki.