"Wynik NBP to mniej więcej 4,166 mld zł" - powiedział Skrzypek podczas środowej konferencji prasowej.

>>> Polecamy: Konflikt Skrzypek-Rostowski

RPP na marcowym posiedzeniu podjęła uchwałę o zmianie uchwały ws. tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe. Jak poinformował Skrzypek, w ocenie zarządu NBP uchwała ta "jest obarczona poważnymi wadami prawnymi".

"Zarząd wywiąże się z przepisów ustawy" - powiedział Skrzypek odpowiadając na pytanie, czy jego zdaniem istnieje ryzyko, że Narodowy Bank Polski nie wywiąże się z obowiązku przekazania zysku.