"Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 zł, czyli po 10,91 zł na jedną akcję" - głosi komunikat. Zarząd PZU proponuje, aby dzień dywidendy ustalić na 25 sierpnia, a termin wypłaty - na 9 września 2010 roku.

W sumie dywidenda za 2009 rok wyniesie 13,69 mld zł. Z zysku netto PZU SA za 2009 r., w kwocie 2 510,38 mln zł, na ten cel trafi 1 692,51 mln zł, a pozostała kwota (11999,52 mln zł) pochodzi z kapitału rezerwowego.

Ministerstwo Skarbu Państwa podkreślało w listopadzie, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy PZU formalnie kończy ponad 8-letni spór pomiędzy Eureko BV i Państwem Polskim. Ostatecznie PZU zadebiutowało na GPW 12 maja.

Obecnie Skarb Państwa ma 39 020 483 akcji (45,1875 proc.) PZU, co oznacza, że uzyska z drugiej części dywidendy wpływy w wysokości ok. 425,71 mln zł.