Wymiany azbestowego pokrycia dachowego trzeba dokonać do końca 2032 roku. Jak wyliczył Home Broker, problem może dotyczyć nawet połowy stojących budynków mieszkalnych, ale właściciele domów mogą liczyć na programy wsparcia.

Co o azbeście mówią przepisy?

Osoby, które kupują mieszkanie lub dom wybudowany przed październikiem 1997 roku (wtedy wprowadzono zakaz produkcji i obrotu wyrobami zawierającymi azbest)powinny sprawdzić, czy nie jest on przypadkiem pokryty szkodliwym eternitem. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę oraz wagę, a także dużą trwałość.

"Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego. Bezpośrednim zagrożeniem są uszkodzone elementy zawierające azbest, ponieważ w tym przypadku ułatwione jest uwalniane włókien tego niebezpiecznego minerału. Teoretycznie eternit, którego faktura nie została naruszona, nie jest groźny. Warto jednak podkreślić, że wraz z wiekiem wytrzymałość tych elementów maleje i narażone są w coraz większym stopniu na uszkodzenia. Eternit może znajdować się nie tylko na dachu, ale też być częścią elewacji bądź kanałów zsypowych w wysokich budynkach. Informacji na temat tego czy w budynku, w którym chcemy kupić mieszkanie stosowano eternit można szukać zarówno w spółdzielni lub u zarządcy, jak i w gminie" - informuje Bartosz Turek z Home Brokera.

Azbest trzeba usunąć do końca 2032 roku

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest odpowiedzialny jest za jego utylizację.

"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. W konkretnym przypadku natomiast całkowity koszt pozbycia się metra kwadratowego pokrycia dachowego z eternitu (od demontażu po składowanie) zawierać powinien się w widełkach od 20 do 80 zł. Wszystko uzależnione jest od stopnia skomplikowania konstrukcji dachu, lokalnych kosztów robocizny i odległości do najbliższego składowiska odpadów zawierających azbest" - pisze Home Broker.

Wysokość dofinansowania zależy od regionu

Koszty pozbycia się eternitu mogą zostać zrefinansowane w ramach gminnych programów dofinansowania. O tym czy gmina prowadzi program utylizacji azbestu można dowiedzieć się w wydziale ochrony środowiska. Obecnie samorządy najczęściej korzystają z pieniędzy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

"Właśnie z takim rozwiązaniem spotkają się mieszkańcy Wyszkowa, gdzie dofinansowanie może sięgnąć 100 proc. kosztów zdjęcia, transportu i składowania azbestu. Warto tu podkreślić, że poszczególne gminy organizują swoje programy na różnych zasadach" - mówi Bartosz Turek.

Bez wątpienia jednak każda gmina wymagać będzie podpisania umowy na wykonanie prac ze specjalistyczną firmą. Konieczne jest bowiem aby przedsiębiorca, wynajęty do wykonania robót, posiadał pozwolenie wydane przez właściwego starostę lub prezydenta miasta.

W Lublinie po stronie właściciela nieruchomości pozostaje więc jedynie koszt związany z demontażem pokrycia dachowego. Należy szacować, że w przypadku domu jednorodzinnego jest to około 20 – 30 proc. całkowitego kosztu pozbycia się odpadów azbestowych. O resztę zadba miasto.

W Warszawie  tym roku nie ma dofinansowania na demontaż i składowanie azbestu.

Co zrobić po pozbyciu się starego eternitowego dachu?

Gdy już eternit zniknął z dachu budynku i jest w drodze na bezpieczne składowisko przychodzi czas na dokonanie zmiany pokrycia dachowego.

"O tym czy dotychczasowa konstrukcja dachu nadaje się do dalszego wykorzystania można wnioskować jeszcze przed usunięciem poprzedniego. Często jednak w związku z inną technologią, wagą i wielkością elementów nowego dachu będzie też konieczne poniesienie dodatkowych nakładów na zmianę jego konstrukcji" - ustalili analitycy Home Brokera.

Koszt takiej wymiany także zależny jest od lokalnych kosztów robocizny i skomplikowania konstrukcji dachu. Home Broker sprawdził, ile kosztować może kompletna konstrukcja dachu.

"Okazało się, że na przykład czterospadowy dach ocieplony i kryty blachą dachówkową z licznymi lukarnami i koszami, który pokrywa budynek o powierzchni zabudowy około 600 m kw. kosztować może w granicach 250 do 400 zł za m kw. połaci dachowej. W koszcie tym około jedna trzecia przypada na pokrycie i ocieplenie. O około jedną trzecią mniej zapłacić można za podobny dach półszczytowy nad budynkiem o trzykrotnie mniejszej powierzchni zabudowy. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest natomiast pokrycie dachu papą bitumiczną. W przypadku budynku o powierzchni zabudowy zbliżonym do 100 m kw. z prostym dachem dwuspadowym należy się liczyć z kosztem zbudowania dachu na poziomie 100 – 200 zł w przeliczeniu na m kw. połaci dachowej" - wylicza Bartosz Turek.

Nowy dach z dofinansowaniem

W tym wypadku także można się ubiegać o wsparcie finansowe.

"Na terenie blisko połowy województw odpowiednie FOŚiGW dotują bowiem preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska na wymianę pokrycia dachowego. Warunki tych kredytów są jednak różne w zależności od wyników negocjacji przeprowadzonych przez WFOŚiGW. W każdym jednak wypadku będą one bardziej korzystne niż standardowa oferta banku" - informuje Turek.