W brytyjskiej edycji zestawienia zostało wyróżnionych 18 przedsiębiorstw. Są wśród nich marki znane w Polsce, takie jak wspomniany już Rolls Royce czy zupełnie nieznane na polskim rynku – jak np. Drax Group czy H.R Owen. Wszystkie charakteryzują się wysoką wydajnością oraz kompetencjami w zarządzeniu zasobami ludzkimi.

Brytyjska edycja porównuje ze sobą prawie 600 firm zatrudniających 8,6 mln pracowników. Są one podzielone na 18 branż, w których na potrzeby zestawienia dodatkowo wyszczególnia się 60 segmentów rynkowych. Zgodnie z przyjętą metodologią muszą to być firmy o stabilnych wskaźnikach wydajności, które z roku na rok są poprawiane oraz wyróżniające się wysokimi przychodami i niskim zatrudnieniem.

Dzięki współpracy, jaką „DGP” nawiązała z firmą doradczą BIGRAM, Polska znajdzie się w gronie ok. 120 państw, dla których powstanie podobny raport. BIGRAM, zaliczany do liderów doradztwa personalnego w Polsce, jest wyłącznym partnerem w naszym kraju Profiles International, jednego ze światowych liderów w zakresie narzędzi oceny kadry menedżerskiej i specjalistów.

Publikacja polskiej edycji rankingu Most Productive Companies jest przewidziana na listopad.

mga