Raport został sporządzony przy rynkowym kursie akcji wynoszącym 38,19 zł. W czwartek na zamknięcie sesji za papiery MCLOGIC trzeba było zapłacić 37,8 zł. W piątek nie zawarto ani jednej transakcji.

Analitycy zastrzegają, że zmieniona rekomendacja ma charakter spekulacyjny i dotyczy inwestycji krótkoterminowej.

„Obniżenie wyników na lata 2010-2011, jak i zmniejszenie tempa wzrostu w długim terminie skutkowało spadkiem naszej wyceny do 45,5 zł. Zwracamy przy tym uwagę, ze wycenę tę zawyża porównanie ze spółkami zagranicznymi, szczególnie widoczne w przypadku wskaźnika EV/EBITDA. Dlatego też waga tego elementu wyceny jest niska. Krótkoterminowa wycena (wskaźniki P/E, wyniki za 2010 r.) daje wartość ok. 35 zł/akcję. Obawiając się rozczarowujących danych finansowych za III kwartał oraz cały 2010 r. zalecamy spekulacyjnie SPRZEDAŻ akcji MCL wyznaczając cenę docelową na poziomie minimum z wyceny porównawczej (33,5 zł)”- uzasadniają zmianę wyceny i rekomendacji .

Dodają jednak, że w dłuższym terminie akcje MCLOGIC powinny zyskiwać i dla inwestorów posiadający taki horyzont inwestycyjny utrzymują wcześniejsze zalecenie „akumuluj”. Przy takiej rekomendacji kurs docelowy wyznaczyli na poziomie 45,5 zł.